Fri06222018

Last update04:41:21 AM GMT

Công trình dự án

Cảnh báo tai biển địa chất ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ nguyên nhân xác định do cả yếu tố tự nhiên và con người tác động

Ở tỉnh Phú Thọ, tại một số khu vực thuộc huyện Thanh Ba: xã Đồng Xuân, Ninh Dân và thị trấn Thanh Ba đã liên tiếp xảy ra hiện tượng nứt sụt đất gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Vì vậy cần phải tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục các hiện tượng địa chất này. Năm 2011, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã thực hiện “Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng, điều kiện địa chất và cảnh báo tai biến địa chất vùng Ninh Dân và khu vực lân cận trên địa bàn huyện Thanh Ba”.

Sự cần thiết phải chuẩn hóa nội dung và hình thức của bản đồ tài nguyên nước

Điều tra, đánh giá tài nguyên nước được xem là một trong những nội dung quan trọng của lĩnh vực tài nguyên môi trường nói chung và trong lĩnh vực tài nguyên nước nói riêng. Công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước được thực hiện nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về điều kiện địa chất thủy văn, về số lượng, chất lượng và khả năng khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất làm cơ sở cho việc lập quy hoạch khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước, quy hoạch lưu vực sông, vùng lãnh thổ; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của quốc gia, ngành, vùng và địa phương.

Chia sẻ nguồn nước xuyên biên giới vấn đề nóng hiện nay

Theo truyền thống, trọng tâm trong đàm phán về các dòng sông chung thường là phân chia nước. Một khi nguồn nước đã được chia, mỗi quốc gia (hay nhóm sử dụng) luôn tìm cách để tối ưu hóa việc quản lý trong phạm vi ranh giới của mình chứ không chú trọng đến các mục tiêu quản lý cho toàn bộ lưu vực chung.

Cân bằng nước dưới đất – Bài toán sống còn cho vấn đề quy hoạch và sử dụng nguồn nước bền vững.

Nước là một tài nguyên vô cùng quý giá không thể thiếu đối với đời sống và các hoạt động kinh tế của con người cũng như mọi sinh vật trên thế giới. Nước được sử dụng nhiều trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày, trong các nhà máy, xí nghiệp, trong công nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản và các hoạt động vui chơi giải trí của con người....Nhưng ngày nay khi cuộc sống đã có vô vàn sự thay đổi, đặc biệt là những thay đổi trong kinh tế, đời sống sản xuất thì tình trạng thiếu hụt nước lại trở thành một trong những mối lo ngại hàng đầu của con người.

Đánh giá khả năng bảo vệ tự nhiên của các tầng chứa nước

Nước dưới đất trong điều kiện tự nhiên cũng có khả năng tự bảo vệ, đó chính là ưu điểm lớn của nó so với nước mặt. Khả năng bảo vệ tự nhiên của các tầng chứa nước có thể hiểu là trong điều kiện tự nhiên các tầng chứa nước có khả năng chống lại sự xâm nhập của các chất gây bẩn từ trên mặt. Khả năng này của nước dưới đất phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tầng ngăn cách giữa tầng chứa nước với các yếu tố bên ngoài (đây là yếu tố quan trọng nhất vì nó như tấm áo giáp ngăn sự tấn công từ bên ngoài vào), địa chất thủy văn của tầng chứa nước (tức là phụ thuộc vào thành phần tính chất địa chất thủy văn, diện phân bố), bề dày của các tầng chứa nước (khả năng che chắn của nó), chiều sâu phân bố của tầng, điều kiện địa hình, cách xâm nhập của các chất bẩn khác nhau vào tầng chứa.

Cần tạo một hệ thống quản lí bộ mô hình tài nguyên nước phục vụ công tác quy hoạch, điều tra, đánh giá tài nguyên nước

IMG_3017_suaĐó là ý kiến chỉ đạo của ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia trong buổi họp báo cáo tình hình thực hiện dự án về quy hoạch tài nguyên nước trên các lưu vực sông do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đang thực hiện. Ngày 29 tháng 6 năm 2017, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp tình hình thực hiện các dự án: Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpok, Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng, Lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Nguyễn Chí Công - Phó Tổng giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, đại diện Ban Quy hoạch tài nguyên nước, đại diện Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước, đại diện Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.

 

 

 

Cần thêm những nghiên cứu về tai biến địa chất

"Tai biến địa chất là các hiện tượng tự nhiên tham gia tích cực vào quá trình biếnđổi địa hình bề mặt thạch quyển". Tai biến địa chất là một dạng tai biến môi trường phát sinh trong thạch quyển. Các dạng tai biến địa chất chủ yếu gồm núi lửa phun, động đất, nứt đất, lún đất, trượt lở đất.

Kiểm tra tình hình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn năm 2017 của 04 Trung tâm trực thuộc

IMG_2931

Căn cứ quyết định số 139/QĐ-TNNQG về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ chuyên môn năm 2017 tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ngày 27 tháng 6 năm 2017, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện các dự án năm 2017 của 04 đơn vị trực thuộc là Trung tâm Dữ liệu Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước, Trung tâm Chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước và Trung tâm Cảnh báo và dự báo tài nguyên nước. Dẫn đầu Đoàn kiểm tra là ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, thư ký gồm có ông Đinh Ngọc Chức - Phó Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính; ông Lê Văn Tuyến - Phó Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất cùng một số thành viên là Trưởng ban, Phó Trưởng ban, chuyên viên của một số Ban chuyên môn của Trung tâm QH&ĐTTNNQG.