Tue12182018

Last update06:09:01 AM GMT

Công trình dự án

Mâu thuẫn và cạnh tranh trong khai thác, sử dụng nước trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình

Lưu vực sông (LVS) Hồng - Thái Bình nằm trên lãnh thổ 3 nước Trung Quốc,Việt Nam và Lào. Theo các tài liệu công bố trước đây, tổng diện tích tự nhiên của toàn LVS Hồng - Thái Bình khoảng 169.000 km2, trong đó phần lưu vực nằm ở Trung quốc là 81.200 km2 chiếm 48%, phần lưu vực nằm ở Lào là 1.100 km2 chiếm 0,7%; phần lưu vực nằm ở Việt Nam là 86.700 km2 chiếm 51,3%. Tuy nhiên, theo Danh mục sông liên tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ thì diện tích LVS Hồng – Thái Bình thuộc Việt Nam là 88.680 km2.

Phân tích đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất ở các đảo và cụm đảo

Phân tích, đánh giá khái quát các đặc điểm, đặc trưng chủ yếu của các cấu trúc chứa nước, thành tạo đất đá chứa nước, phức hệ chứa nước lớn và của các thành tạo đất đá chứa nước yếu hoặc cách nước thuộc phạm vi điều tra, đánh giá:

Nguồn nước dưới đất LVS Hồng – Thái Bình: Đảm bảo cho việc cấp nước sinh hoạt và sản xuất

Lưu vực sông Hồng – Thái Bình được đánh giá là có trữ lượng nước dưới đất ổn định và phong phú. Nguồn nước dưới đất LVS qua nghiên cứu, điều tra và khảo sát được đánh giá như sau:

Lộ trình khảo sát tài nguyên nước dưới đất tỉ lệ 1/25.000 của một số đảo và cụm đảo

Điều tra, đánh giá bổ sung tài nguyên nước của một số đảo và cụm đảo Việt Nam nhằm tạo điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế đảo, kết nối các đảo với đất liền và bảo vệ vững chắc vùng biển của Tổ quốc. Khảo sát tài nguyên nước dưới đất là một phần không thể thiếu của việc điều tra.

Các yếu tố chi phối quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ TNN LVS Hồng-Thái Bình

Các yếu tố chi phối đến quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ TNN LVS Hồng – Thái Bình là các yếu tố khi biến đổi sẽ làm thay đổi cung cầu TNN ở mức độ ảnh hưởng tương đối lớn đến sự phát triển LVS Hồng – Thái Bình trong tương lai. Việc xác định đúng và đầy đủ các yếu tố chi phối sẽ là cơ sở tốt để xây dựng các kịch bản cho Quy hoạch TNN LVS Hồng – Thái Bình. Các yếu tố chi phối này được xác định cụ thể và đầy đủ trong quá trình xây dựng Quy hoạch. Trong các yếu tố chi phối, cũng có yếu tố chi phối cần phải xây dựng các kịch bản của yếu tố đó, chẳng hạn các kịch bản của lượng nước đến từ Trung Quốc, hay các kịch bản về biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, cần phân biệt sự khác nhau giữa kịch bản của Quy hoạch TNN LVS Hồng – Thái Bình với kịch bản của các yếu tố chi phối.

Điều tra, đánh giá tài nguyên nước một số đảo, cụm đảo lớn là rất cấp thiết

Thế kỷ 21 được thế giới xem là “Thế kỷ của đại dương”, nhiều quốc gia trên thế giới đang hướng mạnh ra biển để phát triển, để hội đủ 3 thế mạnh: mạnh về kinh tế biển; mạnh về khoa học biển và mạnh về thực lực quản lý tổng hợp biển. Việt Nam nằm bên bờ Biển Đông đã có lịch sử phát triển lâu dài luôn gắn liền với biển. Khai thác nguồn lợi biển đã có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước, nhất là cho xuất khẩu.

Quy trình mẫu trong việc lựa chọn phương án quy hoạch tài nguyên nước

Quy hoạch LVS Hồng – Thái Bình là một trong những dự án lớn và trọng điểm của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Đây là một dự án được Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường đặc biệt quan tâm với những chỉ đạo sát sao. Việc lập quy hoạch LVS Hồng – Thái Bình cũng được Trung tâm QH&ĐT TNN QG ưu tiên với mục tiêu sẽ là một quy hoạch quy chuẩn và mang tính mẫu mực cho các quy hoạch về TNN sau này.

Hiện trạng thông tin tư liệu về tài nguyên nước của các đảo và cụm đảo

Các đảo thuộc các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Thừa Thiên Huế.