Tue11212017

Last update02:00:00 PM GMT

Công trình dự án

Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 dự án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”. Khu vực thành phố Cần Thơ

IMG_1401

Chiều ngày 20/02/2017, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng đại diện lãnh đạo các Ban của Trung tâm.

Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các dự án do Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước thực hiện

lat_23022017_ttdlNgày 22/02/2017, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra buổi Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các dự án "Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước" trên địa bàn tỉnh Kon Tum và dự án "Bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn" (Đô thị Thái Nguyên) do Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và Điều tra TNN thực hiện. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo các Ban và lãnh đạo các Liên đoàn trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia.

Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các dự án do Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc thực hiện

lat_22022017_mbSáng ngày 22/02/2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các dự án: "Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước", "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" tại đô thị Hải Dương do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Bắc thực hiện. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo các phòng Ban và đơn vị trực thuộc.

Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các dự án do Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Trung thực hiện

lat_22022017_mbSáng ngày 22/02/2017Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các dự án "Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất vùng vúi cao, vùng khan hiếm nước" (khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên); dự án "Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc" (khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên) và dự án "Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích đệ tứ và neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận" do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Trung thực hiện. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo các phòng Ban và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của dự án "Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1/50.000 vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ”

IMG_1401Chiều ngày 17/02/2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của dự án "Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1/50.000 vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ”. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc.

Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Dự án "Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất vùng núi cao, vùng khan hiếm nước" trên địa bàn tỉnh Kon Tum

lat_22022017_4

Sáng ngày 22/02/2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của dự án "Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất vùng vúi cao, vùng khan hiếm nước" trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Trung tâm CL&BV TNN thực hiện. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo các phòng Ban và tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm CL&BV TNN.


Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 dự án "Bảo vệ nước dưới đất TP. Hà Nội"

lat_22022017Ngày 17/02/2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của dự án "Bảo vệ nước dưới đất Thành phố Hà Nội" thuộc Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" do Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước thực hiện. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo các phòng Ban cùng toàn thể các cán bộ, viên chức Trung tâm CL&BV TNN.

 

 

 

 

Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Dự án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" tại đô thị Hà Nội

IMG_1424 Sáng ngày 20/02/2017Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của dự án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" tại đô thị Hà Nội. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo các phòng Ban và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm.