Fri04192019

Last update06:09:01 AM GMT

Công trình dự án

Quy trình xây dựng được công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất

Công tác quan trắc tài nguyên nước chỉ có hiệu quả thiết thực khi các số liệu quan trắc được sử dụng để đưa ra các bản tin dự báo, cảnh báo một cách kịp thời, cung cấp đến người sử dụng như các cơ quan quản lý nhà nước, Sở tài nguyên môi trường ở các địa phương, người dân và doanh nghiệp trên cả nước. Tuy nhiên phần lớn các bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo nước dưới đất chủ yếu được thể hiện, trình bày dưới dạng bản tin giấy, kết quả dự báo sau khi tính toán bằng các phương pháp chủ yếu ở dạng số học, cách thức thể hiện chưa sinh động còn nhiều hạn chế trong việc thể hiện nội dung đòi hỏi người đọc phải có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực tài nguyên nước. Chính vì vậy đề tài:”Nghiên cứu ứng dụng bộ công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất” để xây dựng được công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất.

Điều tra, đánh giá nước dưới đất Đô thị Hà Nội - từ cơ bản đến khả thi và hiệu quả

Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện nhằm đánh giá nguồn nước dưới đất ở các đô thị lớn, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất cho các đô thị lớn.

Điều tra tài nguyên nước mặt các xã biên giới Việt - Lào trong bối cảnh hiện tại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng

Tài nguyên nước có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Việt Nam có 8/13 hệ thống sông lớn là sông có liên quan đến nước ngoài, trên 1.100 km đường biên giới là sông, suối mà nhân dân Việt Nam cùng nhân dân các nước láng giềng đang sử dụng chung cả dòng sông và nguồn nước.

Kết quả của việc nghiên cứu nội dung thể hiện và lập bộ maket bản đồ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông.

Trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các hoạt động liên quan đến khai thác sử dụng, phát triển tài nguyên nước diễn ra ngày càng mạnh mẽ do nhu cầu sử dụng nước của các nghành kinh tế, lĩnh vực, hộ dùng nước không ngừng gia tăng kể cả chất và lượng, làm mất cân bằng nước, các nguồn nước đang có xu hướng bị cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng. Sản phẩm bản đồ quy hoạch tài nguyên nước còn chung chung, nội dung thể hiện các lớp thông tin trên bản đồ chưa thống nhất. Đề tài “Nghiên cứu nội dung thể hiện và lập bộ maket bản đồ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông” đã xác định được danh mục bộ bản đồ phân bổ nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước và các lớp thông tin cần thể hiện trên từng nhóm bản đồ; các lớp thông tin và cách thức thể hiện các lớp thông tin trên từng loại bản đồ nhằm thống nhất để xây dựng nên quy định chung thành lập bộ bản đồ quy hoạch tài nguyên nước phục vụ công tác chuyên môn và quản lý.

Những khó khăn và thách thức trong việc điều tra, đánh giá nguồn nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam

Nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm nước tại vùng hải đảo, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều chương trình, dự án cho công tác thăm dò, khai thác nguồn nước dưới đất, cũng như xây dựng các công trình cấp nước phục vụ cho ăn uống, sinh hoạt của người dân tại khu vực này. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đánh giá cũng như khai thác, vận hành các công trình này, còn gặp không ít những trở ngại.

Triển vọng cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam

Hiện nay, phần lớn trên các đảo thuộc lãnh thổ đất nước ta đang thiếu hoặc dần cạn kiệt nguồn nước ngọt. Người dân trên đảo phải mua nước ngọt để sinh hoạt với giá cao gấp đôi, gấp ba và thậm chỉ không có nước để mua, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Các tiêu chí phản ánh chất lượng của dịch vụ hành chính công sử dụng ngân sách nhà nước về cảnh báo, dự báo tài nguyên nước

Hiện nay công tác đánh giá chất lượng dịch vụ công được đã được Nhà nước ta đã quan tâm. Đặc biệt trong dịch vụ công lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Chính vì vậy, kết quả nghiên cứu của Đề tài:” Nghiên cứu xác định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cung cấp các thông tin dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, môi trường và tai biến địa chất” đưa ra được 8 tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ công góp phần vào việc đánh giá dịch vụ công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói chung và đánh giá giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công thông tin cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, môi trường và tai biến địa chất nói riêng.

Cần tìm kiếm nước dưới đất cho các vùng cao và vùng khan hiếm nước Việt Nam

Việt Nam có lượng mưa trung bình năm khoảng 2000 mm, có nguồn tài nguyên nước khá dồi dào, song lượng mưa phân bố không đều theo không gian và thời gian nên thường gây ra lũ lụt về mùa mưa và hạn hán về mùa khô. Nguy cơ nguồn nước bị cạn kiệt, cộng với sự phân bố không đều đang trở thành mối đe dọa cho phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Đặc biệt, tình trạng thiếu nước, khan hiếm nước nghiêm trọng đã xảy ra ở nhiều nơi trên toàn lãnh thổ đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân.