Mon10212019

Last update09:44:00 AM GMT

Công trình dự án

Kiểm tra thực địa Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” tại tỉnh Lạng Sơn

There are no translations available.

IMG_6185Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 8 năm 2019, đoàn kiểm tra của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tiến hành kiểm tra tình hình công tác thực địa tại các vùng điều tra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước và Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước thực hiện.

Họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ chuyên môn Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn- Giai đoạn II”

There are no translations available.

IMG_6444Sáng ngày 16/7/2019, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức họp hội đồng thẩm định nhiệm vụ chuyên môn đề án “Bảo vệ nước dưới đất tại các khu đô thị lớn” giai đoạn 2. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, đại diện Ban KHTC, Ban ĐT TNN; Trung tâm Dữ liệu TNN, Trung tâm KT&CN TNN, Trung tâm CL&BV TNN; Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Trung, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Nam.

Họp Hội đồng thẩm định đề cương dự án “Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”

There are no translations available.

IMG_8238Chiều ngày 07/01/2019, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra họp Hội đồng thẩm định đề cương dự án “Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”. Tham dự buổi thẩm định có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Phó Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng còn có các chuyên gia cùng lãnh đạo các Ban của Trung tâm.

Tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh

There are no translations available.

Chính phủ đã giao Bộ TN&MT xây dựng và ban hành dịch vụ sự nghiệp công lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày ngày 11 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sác nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thử nghiệm công nghệ tích nước ngọt trong các tầng chứa nước mặn ở tỉnh Hưng Yên

There are no translations available.

Công nghệ tích trữ nước ngọt trong các tầng chứa nước mặn là một trong nhiều công nghệ được quảng bá như một giải pháp cho sự thiếu hụt nước trong thế kỷ 21. Tính hiệu dụng của công nghệ tích trữ nước ngọt trong các tầng chứa nước mặn được quyết định bởi các điều kiện khí hậu, địa chất và địa chất thủy văn, địa hình, sự tồn tại của nước dưới đất và chất lượng của nguồn nước, các phương thức quản lý, các phương tiện kiểm tra về môi trường và các yếu tố kinh tế xã hội có ảnh hưởng.

Sự cần thiết xây dựng quy định kỹ thuật điều tra xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

There are no translations available.

Tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước dưới đất nói riêng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ.

Cần thiết xây dựng tiêu chí giám sát tài nguyên nước phục vụ quy hoạch tài nguyên nước

There are no translations available.

Nước là nguồn tài nguyên quý giá nhưng không phải là vô tận và có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự sống, song tài nguyên nước (TNN) đang chịu sức ép nặng nề do biến đổi khí hậu, sự phát triển của các hoạt động kinh tế dẫn đến tình trạng suy thoái ngày càng trầm trọng.

Sự cần thiết xây dựng chỉ số đánh giá suy giảm nguồn nước phục vụ cho công tác cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

There are no translations available.

Đối với công tác dự báo tài nguyên nước nước dưới đất được tiến hành trên toàn quốc tại các vùng quan trắc đã có mạng quan trắc quốc gia như vùng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ. Đối với các bản tin định kỳ tháng, quý, năm và các bản tin chuyên đề về suy giảm mực nước và dự báo xâm nhập mặn phục vụ quản lý tài nguyên nước và an sinh xã hội.