Tue11212017

Last update02:00:00 PM GMT

Tin tức Trung tâm

Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước

Pes14Ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN QG phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghịNgày 15/3/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước. Tham dự Hội nghị có ông Triệu Đức Huy và ông Nguyễn Chí Công - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNNQG, Lãnh đạo Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức trực thuộc Trung tâm cũng như Trưởng, Phó các Ban chuyên môn của Trung tâm QH&ĐT TNNQG.

Tại Hội nghị, ông Đặng Trần Trung – Phó Giám đốc Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước đã thay mặt Lãnh đạo Trung tâm trình bày các nhiệm vụ, dự án chuyên môn mà Trung tâm sẽ thực hiện trong năm 2016. Trong năm 2016, nhiệm vụ chuyên môn chính củaTrung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước là nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước. Dựa trên các tài liệu, số liệu quan trắc do các trạm quan trắc cung cấp, Trung tâm sẽ tổng hợp, phân tích và đưa ra các tài liệu dự báo, cảnh báo tài nguyên nước của các vùng trên cả nước. Đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, giúp cho cơ quan quản lý có cái nhìn tổng quát về tài nguyên nước và đưa ra các quyết định hợp lý trong công tác quản lý tài nguyên nước. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam chịu tác động và ảnh hưởng nặng nề của hiện tượng biến đổi khí hậu và việc xâm nhập mặn của đồng bằng sông Cửu Long đã đến mức báo động.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe ông Đặng Trần Trung trình bày chi tiết khối lượng đã đạt được trong năm 2015 trở về trước cũng như cách thức thực hiện, khối lượng, sản phẩm dự kiến sẽ đạt được trong năm 2016. Cũng tại Hội nghị, các chủ nhiệm đề án cũng đề xuất, trình bày những khó khăn và thuận lợi trong công tác thực hiện kế hoạch năm 2016 và đề xuất những phương án giải quyết.Hội nghị đã nghe ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm và các ý kiến góp ý, đề xuất về các vấn đề kỹ thuật, phương thức thực hiện cũng như các góp ý về chuyên môn của các Trưởng, Phó ban thuộc Trung tâm QH&ĐT TNN QG.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN QG đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quan trắc tài nguyên nước. Đặc biệt, việc đưa ra các bản tin dự báo với sự trợ giúp của các mô hình quan trắc hiện đại cần được Trung tâm đưa vào sử dụng một cách hiệu quả và hợp lý, khai thác tối đa hiệu suất, tính năng của các phần mềm cũng như kinh nghiệm của người sử dụng. Các bản tin cảnh báo, dự báo TNN phải mang độ tin cậy cao, giúp ích cho các cơ quan chuyên môn và cơ quản quản lý trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên nước.

Sau đây là một số hình ảnh tai Hội nghị:

IMG_0204Ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN QG phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Pes15Bà Nguyễn Thị Hạ - Giám đốc Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước trình bày tại Hội nghị

Pes17Ông Vũ Thanh Tâm - Trưởng Ban KHCN&HTQT đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Pes16Ông Đặng Trần Trung – Phó Giám đốc Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước trình bày tại Hội nghị

Pes13Toàn cảnh Hội Nghị

(TTDLQHĐTTNN)

Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước

IMG_0210Ông Phan Quang Thức - Chủ nhiệm hợp phần dự án "Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc" trình bày tại hội nghịChiều ngày 15/3/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước. Tham dự Hội nghị có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc Gia; ông Nguyễn Chí Công, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia, lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước, cùng các chủ nhiệm các đề tài, dự án mà Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước đang thực hiện trong năm 2016 cũng như Trưởng, Phó các Ban chuyên môn của Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Tại Hội nghị, ông Kiều Văn Thế – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước đã trình bày các nhiệm vụ, dự án chuyên môn mà Trung tâm sẽ thực hiện trong năm 2016. Trong năm 2016, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước được giao thực hiện 02 nhiệm vụ Sự nghiệp khoa học và 03 nhiệm vụ Sự nghiệp kinh tế.

Các nhiệm vụ Sự nghiệp khoa học mà Trung tâm thực hiện trong năm 2016 gồm có:

- Đề tài cấp Bộ:Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy trình xác định khả năng chuyển nước giữa các lưu vực sông. Áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn”.

- Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đề xuất, áp dụng chỉ số tài nguyên nước mặt đánh giá khả năng nguồn nước, phục vụ quy hoạch tài nguyên nước”.

Các nhiệm vụ Sự nghiệp kinh tế mà Trung tâm thực hiện trong năm 2016 gồm có:

- Nhiệm vụ chuyên môn: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn - Đô thị Hải Dương”.

- Nhiệm vụ chuyên môn: “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam. Đảo Thanh Lân - Cô Tô - Quảng Ninh”.

- Nhiệm vụ chuyên môn: “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe các chủ nhiệm các đề tài, dự án trình bày chi tiết khối lượng đã đạt được trong năm 2015 trở về trước cũng như cách thức thực hiện, khối lượng, sản phẩm dự kiến sẽ đạt được trong năm 2016. Cũng tại Hội nghị, các chủ nhiệm đề án cũng đề xuất, trình bày những khó khăn và thuận lợi trong công tác thực hiện kế hoạch năm 2016 và đề xuất những phương án giải quyết. Hội nghị đã nghe ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm và các ý kiến góp ý, đề xuất về các vấn đề kỹ thuật, phương thức thực hiện cũng như các góp ý về chuyên môn của các Trưởng, Phó Ban thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

IMG_0214Ông Trịnh Đình Hoàn - Phó Chủ nhiệm Dự án Bảo vệ nước dưới đất ở các Đô thị lớn - Đô thị Hải Dương trình bày tại hội nghị

IMG_0218Chủ nhiệm đề tài Đề tài NCKH cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy trình xác định khả năng chuyển nước giữa các lưu vực sông. Áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn” trình bày tại hội nghị

IMG_0215Toàn cảnh hội nghị

(TT DLQH&ĐTTNN)

Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước

IMG_0157Chiều ngày 14/03/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ Tài nguyên nước. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Chí Công - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, lãnh đạo Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, cùng Chủ nhiệm các đề tài, dự án mà Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đang thực hiện trong năm 2016 cũng như Trưởng, Phó các Ban chuyên môn của Trung tâm Quy hoạch và điều tra Tài nguyên nước quốc gia.

Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Trung tâm Dữ liệu QH&ĐTTNN

lat_16032016_2

Sáng ngày 14/03/2016, tại Trung tâm QH&ĐT TNN QG đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Trung tâm Dữ liệu QH&ĐT TNN. Tham dự Hội nghị có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, Phó Tổng Giám đốc Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Công, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường, Lãnh đạo các Ban: Kế hoạch - Tài chính, Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất, Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt, Quy hoạch tài nguyên nước, Quan trắc tài nguyên nước, Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của Trung tâm QH&ĐT TNN QG, cùng các chủ nhiệm đề tài, dự án mà Trung tâm Dữ liệu QH&ĐT TNN đang thực hiện trong năm 2016.

Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam

Pes7Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghịNgày 11/03/2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam. Ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN QG chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Lãnh đạo Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam cùng các Trưởng, Phó Ban chuyên môn của Trung tâm.

Tại Hội nghị, ông Phạm Văn Giắng – Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam đã thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn trình bày các nhiệm vụ, dự án chuyên môn mà Liên đoàn sẽ thực hiện trong năm 2016. Trong năm 2016, Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam được giao thực hiện 06 nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực tài nguyên nước và 01 nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước. Các nhiệm vụ chuyên môn được Liên đoàn thực hiện trong năm nay gồm có:

- Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" – giai đoạn 1, khu vực thực hiện TP.Hồ Chí Minh.

- Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long”.

- Dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ TNN dưới đất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc sông Tiền”.

- Dự án “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ - Pha 4”.

- Dự án “Biên hội – thành lập bản đồ TNN dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”.

- Dự án “Quy hoạch TNN lưu vực sông Srêpok”.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe các Chủ nhiệm đề án, dự án trình bày chi tiết khối lượng đã đạt được trong năm 2015 trở về trước cũng như cách thức thực hiện, khối lượng, sản phẩm dự kiến sẽ đạt được trong năm 2016. Cũng tại Hội nghị, các chủ nhiệm đề án cũng đề xuất, trình bày những khó khăn, thuận lợi trong công tác thực hiện kế hoạch năm 2016 và đề xuất những phương án giải quyết.Hội nghị đã nghe ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm và các ý kiến góp ý, đề xuất về các vấn đề kỹ thuật, phương thức thực hiện cũng như các góp ý về chuyên môn của các Trưởng, Phó Ban thuộc Trung tâm QH&ĐT TNN QG.

Sau đây là một số hình ảnh về hội nghị:

Pes8Ông Phạm Văn Giắng – Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam trình bày khối lượng thực hiện công việc năm 2016 của Liên đoàn

Pes9Các chủ nhiệm đề tài, dự án chuyên môn của Liên đoàn trình bày về dự án, đề tài triển khai trong năm 2016

Pes12Trong năm 2016, Trung tâm cũng bắt đầu triển khai Hội nghị truyền hình trực tuyến giữa Trung tâm và các đơn vị trực thuộc

Pes11Toàn cảnh Hội nghị

(TT DLQHĐTTNN)

Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc

IMG_9938Toàn cảnh Hội nghịNgày 09/03/2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc. Tham dự Hội nghị có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN QG; ông Nguyễn Chí Công, ông Triệu Đức Huy và ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; Lãnh đạo Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc cùng Chủ nhiệm các đề tài, dự án do Liên đoàn đang thực hiện trong năm 2016 cũng như Trưởng, Phó các Ban chuyên môn của Trung tâm QH&ĐT TNNQG.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Kềnh - Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc đã thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn trình bày các nhiệm vụ, dự án chuyên môn mà Liên đoàn sẽ thực hiện trong năm 2016. Trong năm 2016, Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc được giao thực hiện 02 nhiệm vụ về Sự nghiệp Khoa học công nghệ và 06 nhiệm vụ về Sự nghiệp kinh tế.

Các nhiệm vụ về Sự nghiệp Khoa học công nghệ gồm có:

- Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong tính toán lựa chọn phương án bảo vệ tài nguyên nước mặt; thử nghiệm cho lưu vực sông Cầu”.

- Đề tài “Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam. Áp dụng thử nghiệm tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn”.

Các nhiệm vụ về Sự nghiệp kinh tế bao gồm có:

- Điều tra, đánh giá tài nguyên nước một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng" thuộc dự án " Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải (Hợp phần 7. Thực hiện trên đảo Cái Bầu-Quảng Ninh).

- Bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn- Tại Đô thị Hà Nội và Đô thị Hải Dương.

- Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1/50.000 lưu vực sông Lô-Gâm.

- Điều tra đánh giá sơ bộ TNN tỷ lệ 1:50.000 vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ.

- Quan trắc tài nguyên nước vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung bộ.

- Sửa chữa lớn TSCĐ.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe Chủ nhiệm các đề án, dự án trình bày chi tiết khối lượng đã đạt được trong năm 2015 trở về trước cũng như cách thức thực hiện, khối lượng, sản phẩm dự kiến sẽ đạt được trong năm 2016. Cũng tại Hội nghị, các Chủ nhiệm đề án cũng đề xuất, trình bày những khó khăn và thuận lợi trong công tác thực hiện kế hoạch năm 2016 và đề xuất những phương án giải quyết. Hội nghị đã nghe ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm và các ý kiến góp ý, đề xuất về các vấn đề kỹ thuật, phương thức thực hiện cũng như các góp ý về chuyên môn của các Trưởng, Phó ban thuộc Trung tâm QH&ĐT TNN QG.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

IMG_9963Ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN QG phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

IMG_9945Ông Nguyễn Văn Kềnh - Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc trình bày khối lượng thực hiện công việc năm 2016 của Liên đoàn.

IMG_9951

tung_phat_bieuCác Chủ nhiệm đề tài, dự án chuyên môn của Liên đoàn trình bày về dự án, đề tài triển khai trong năm 2016

(TT DLQH&ĐTTNN)

Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Trung

Pes1Ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghịNgày 10/03/2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Trung. Tham dự Hội nghị có ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Nguyễn Chí Công - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Lãnh đạo Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Trung cùng Chủ nhiệm các đề tài, dự án do Liên đoàn đang thực hiện trong năm 2016 cũng như Lãnh đạo các Ban chuyên môn của Trung tâm QH&ĐTTNNQG.

Tại Hội nghị, ông Ngô Tuấn Tú - Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Trung đã thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn trình bày các nhiệm vụ, dự án chuyên môn mà Liên đoàn sẽ thực hiện trong năm 2016. Trong năm 2016, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Trung được giao thực hiện 05 nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực tài nguyên nước và 01 công tác sửa chữa nhỏ. Các nhiệm vụ chuyên môn được Liên đoàn thực hiện trong năm nay gồm có:

- Nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước quốc gia.

- Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng HCKTNDĐ trong các TCN trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận”. 

- Dự án “Biên hội - thành lập BĐTNNDĐ tỉ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”.

- Đề án Bảo vệ NDĐ đô thị Buôn Ma Thuột.

- Dự án “Điều tra, ĐGCT TNN phục vụ XD công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ VN” - Đảo Lý Sơn.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe các Chủ nhiệm đề án, dự án trình bày chi tiết khối lượng đã đạt được trong năm 2015 trở về trước cũng như cách thức thực hiện, khối lượng, sản phẩm dự kiến sẽ đạt được trong năm 2016. Cũng tại Hội nghị, các Chủ nhiệm đề án cũng đề xuất, trình bày những khó khăn và thuận lợi trong công tác thực hiện kế hoạch năm 2016 và đề xuất những phương án giải quyết. Hội nghị đã nghe ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm và các ý kiến góp ý, đề xuất về các vấn đề kỹ thuật, phương thức thực hiện cũng như các góp ý về chuyên môn của các Trưởng, Phó Ban thuộc Trung tâm QH&ĐTTNNQG.

Sau đây là một số hình ảnh về Hội nghị:

Pes3Ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN QG phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Pes5Ông Vũ Thanh Tâm - Trưởng Ban KHCN&HTQT phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Pes2Ông Ngô Tuấn Tú – Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Trung trình bày khối lượng thực hiện công việc năm 2016 của Liên đoàn

Pes4Các Chủ nhiệm đề tài, dự án chuyên môn của Liên đoàn trình bày về dự án, đề tài triển khai trong năm 2016

Pes6Toàn cảnh Hội nghị

(TT DLQH&ĐTTNN)

Trung tâm QH&ĐTTNNQG triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016 tại các đơn vị trực thuộc

Thực hiện Quyết định số 147/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, ngày 09 tháng 3 năm 2016, Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã tiến hành triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016 tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm. Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh chủ trì Hội nghị.