Thu09202018

Last update02:12:22 AM GMT

Tin tức Trung tâm

Một số hình ảnh tại hội nghị cán bộ viên chức Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước

Hội nghị cán bộ viên chức năm 2010 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã kết thúc tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị:
tt263
Đồng chí Đỗ Tiến Hùng - Giám đốc Trung tâm điều hành hội nghị
tt262
Đồng chí Phạm Quý Nhân - PGĐ Trung tâm đọc báo cáo tổng kết tại hội nghị
tt271
Đồng chí Nguyễn Chí Công - PGĐ Trung tâm phát biểu ý kiến tại hội nghị
tt272
Đồng chí Dương Văn Khánh - PGĐ Trung tâm phát biểu ý kiến tại hội nghị
tt264
Đồng chí Vũ Văn Sơn - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính  phát biểu ý kiến tại hội nghị
tt265
Đồng chí Đinh Ngọc Chức - Phó phòng Kế hoạch - Tài chính phát biểu tại hội nghị
tt266
Đồng chí Nguyễn Chí Yên - Trưởng phòng Điều tra và Kiểm kê tài nguyên nước mặt phát biểu ý kiến tại hội nghị
tt267
Đồng chí Đỗ Trường Sinh - Trưởng phòng Quy hoạch tài nguyên nước phát biểu ý kiến tại hội nghị
tt268
Đồng chí Bạch Ngọc Quang - Trưởng phòng Điều tra và Kiểm kê nước dưới đất phát biểu ý kiến tại hội nghị
tt269
Đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Chánh văn phòng Trung tâm phát biểu ý kiến tại hội nghị
tt270
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan - Phó chánh văn phòng Trung tâm phát biểu ý kiến tại hội nghị
tt273
Toàn cảnh hội nghị
(Thanh  Sơn  -  Trung tâm  TL và  TT  tài  nguyên  nước)

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2010 TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC

Đồng chí Đỗ Tiến Hùng - Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước điều hành hội nghịNgày 28 tháng 01 năm 2010, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (QH&ĐT TNN) đã diễn ra hội nghị cán bộ viên chức của Trung tâm năm 2010. Tham gia hội nghị gồm toàn thể lãnh đạo Trung tâm và các trưởng, phó phòng và cán bộ, công nhân viên trong toàn Trung tâm. Đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm điều hành hội nghị.

Trong năm 2010, Trung tâm QH&ĐT TNN đã thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các nhiệm vụ, kế hoạch được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) giao cho. Mặc dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn, khó khăn nhưng với những nỗ lực không biết mệt mỏi của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong toàn Trung tâm cũng như sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của ban lãnh đạo Trung tâm, các chương trình, dự án đã được hoàn thành xuất sắc bao gồm: 03 nhiệm vụ quy hoạch, 06 nhiệm vụ xây dựng cơ bản, 01 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và 01 nhiệm vụ đối ứng ODA. Trung tâm cũng đã tiến hành lập các dự án, kế hoạch trong năm 2011 trình lên Bộ TN&MT đúng tiến độ và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mà Trung tâm được giao.

Bên cạnh việc cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ TN&MT giao cho, Trung tâm cũng đã tiến hành tổ chức ổn định, kiện toàn về bộ máy nhân sự. Hiện tại Trung tâm có 01 Giám đốc và 03 Phó giám đốc.  Lãnh đạo Trung tâm và các phòng chuyên môn nghiệp vụ đã tập trung đầu tư, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng được các yêu cầu của nhiệm vụ được giao. Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Trung tâm sâu sát, kịp thời, có trọng tâm và trọng điểm. Lãnh đạo Trung tâm thường xuyên tổ chức giao ban với các phòng quản lý để nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc để có hướng tháo gỡ, giải quyết.

Chú trọng đến nhân tố con người, Ban lãnh đạo Trung tâm xác định nguồn lực chủ yếu, quyết định đến sự phát triển của Trung tâm là những cán bộ có năng lực, tâm huyết. Do đó, trong năm 2010, Trung tâm đã không ngừng tổ chức và cử các cán bộ có năng lực tham gia các cuộc hội thảo, các khóa đào tạo như lớp tập huấn về kĩ thuật nghiệp vụ quan trắc tài nguyên nước mặt, nghiệp vụ kỹ thuật đo đạc thiết bị ADCP, phối hợp với dự án BGR tổ chức các hội thảo liên quan đến ngành tài nguyên nước, các lớp bồi dưỡng chính trị cao cấp và an ninh quốc phòng… Do đó, năng lực về con người trong toàn Trung tâm không ngừng được nâng cao, đủ điều kiện đáp ứng được các yêu cầu và nhiệm vụ mà Bộ TN&MT giao cho. Bên cạnh đó, với sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm, đời sống của cán bộ, công nhân viên trong toàn Trung tâm không ngừng được cải thiện và nâng cao, cả về mặt vật chất và tinh thần. Tinh thần đoàn kết, yêu nghề, sự gắn bó với Trung tâm của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên trong toàn trung tâm ngày một sâu sắc và bền vững.

tt261

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2011, Trung tâm sẽ tiếp tục hoàn thiện và ổn định tổ chức bộ máy. Tăng cường năng lực cơ sở vật chất cho Trung tâm và các đơn vị trực thuộc, thúc đẩy 04 đơn vị mới thành lập (Trung tâm Quan trắc và dự báo tài nguyên nước, Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước, Trung tâm Chất lượng nước, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước) phát triển, mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, đảm bảo ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, điều tra, quan trắc, quy hoạch, dự báo tài nguyên nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Bộ TN&MT giao cho./.

 

 

 

 

(Thanh Sơn – Trung tâm TL và TT TNN)

Một số hình ảnh tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 của Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước

Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 của Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị.

tt235

Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước (TL&TT TNN) Lê Văn Đức điều hành hội nghị

tt237

Phụ trách phòng Công nghệ thông tin Lê Đình Dũng phát biểu ý kiến tại hội nghị

tt238

Phụ trách phòng Tư liệu Đào Trọng Tú phát biểu ý kiến tại hội nghị

tt239

Phụ trách phòng Tư vấn - Dịch vụ Đỗ Dương Quảng phát biểu ý kiến tại hội nghị

tt240

Phụ trách phòng Nghiệp vụ tổng hợp Trần Thị Khánh Linh phát biểu ý kiến tại hội nghị

tt241

Đồng chí Phạm Thị Thùy - Kiêm nhiệm Kế toán trưởng của TT TL&TT TNN phát biểu ý kiến đóng góp tại hội nghị

tt243

Trưởng phòng Điều tra và Kiểm kê nước dưới đất (Trung tâm QH&ĐT TNN) Bạch Ngọc Quang phát biểu ý kiến đóng góp tại hội nghị

tt244

Chánh văn phòng TT QH&ĐT TNN Nguyễn Thị Hằng phát biểu ý kiến đóng góp tại hội nghị

tt245

Phó Giám đốc TT QH&ĐT TNN Nguyễn Chí Công phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

tt242

Giám đốc TT QH&ĐT TNN Đỗ Tiến Hùng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

tt236

Toàn cảnh hội nghị

 

 

 


(Thanh Sơn - Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2011 CỦA TRUNG TÂM TƯ LIỆU VÀ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC

Đồng chí Lê Văn Đức - Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước điều hành hội nghịNgày 26 tháng 01 năm 2011, tại Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước đã diễn ra hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011. Tới dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (TT QH&ĐT TNN); đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó giám đốc TT QH&ĐT TNN; đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Chánh văn phòng TT QH&ĐT TNN; đại diện các phòng, ban thuộc TT QH&ĐT TNN cùng toàn thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên thuộc Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước.

Trong năm 2010, Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao bao gồm: Nhiệm vụ khoa học “Nghiên cứu ứng dụng mô hình phân tích hệ thống nhằm phân bổ hợp lý nguồn nước phục vụ công tác quy hoạch và quản lý tài nguyên nước”; Hoàn thành nhiệm vụ tại dự án ODA “Tăng cường năng lực quy hoạch và điều tra nước ngầm tại các khu đô thị”; Tham gia lập đề án “Biên hội thành lập bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1/200000 cho các vùng trên toàn quốc”. Bên cạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Trung tâm cũng đã tích cực tìm kiếm, mở rộng hoạt động dịch vụ với các tổ chức, cá nhân theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn của Trung tâm như: Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tỉnh Thanh Hoá; Số hoá bản đồ, thiết đồ tài liệu báo cáo thăm dò, thi công công trình khai đào, địa vật lý...

Bám sát vào chức năng nhiệm vụ được giao, trong năm 2010 Trung tâm với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đã đạt được một số kết quả quan trọng: Tham gia dự án xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia do cục công nghệ thông tin làm chủ đầu tư; Cử cán bộ có năng lực đại diện cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước tham dự các buổi hội thảo và phối hợp với các đơn vị trong Bộ xây dựng các trương trình về cơ sở dữ liệu quốc gia; Công tác lưu trữ, mặc dù cơ sở vật chất, trụ sở còn nhiều khó khăn xong Trung tâm cũng đã cử cán bộ phối hợp với lãnh đạo cấp trên tiến hành kiểm tra, thu nhận và lưu trữ các sản phẩm của các đề tài nghiên cứu khoa học, các đề án, dự án thực hiện trong năm 2009,2010; Khởi động và hoàn thiện lại Website của TT QH&ĐT TNN, tham gia quản trị và hoàn thiện hệ thống mạng của Trung tâm; Đẩy mạnh và mở rộng các dịch vụ về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, chỉnh sửa và số hoá báo cáo địa chất, đem lại nguồn thu chủ yếu cho đơn vị.

tt230

Toàn cảnh hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2011, đồng chí Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước khẳng định, trong năm 2011 Trung tâm sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp trên giao cho bao gồm: Phối hợp với Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Trung thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ cấp nước sinh hoạt cho một số làng ung thư của Việt Nam”; Phối hợp với các đơn vị trong TT QH&ĐT TNN lập và thi công đề án "Biên hội thành lập bản đồ ĐCTV tỷ lệ 1/200000 cho các vùng trên toàn quốc"; Xây dựng nhiệm vụ phối hợp với các phòng ban chức năng, các đơn vị trong TT QH&ĐT TNN mở mới nhiệm vụ năm 2011 – 2015 cũng như triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục đầu tư mở rộng công tác tư vấn dịch vụ, đặc biệt quan tâm đến dịch vụ về tài nguyên nước và công nghệ thông tin; Đẩy nhanh tiến độ thi công một số dạng công việc mà hợp đồng đã ký; Tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhân sự, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, công nhân viên Trung tâm.

tt229

Đồng chí Đỗ Tiến Hùng - Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc TT QH&ĐT TNN đánh giá cao các kết quả mà Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù năm qua, Trung tâm còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất do là đơn vị mới thành lập, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Hùng nhấn mạnh, trong năm 2011, Trung tâm cần nỗ lực hơn nữa và phát huy thế mạnh của mình, đưa Trung tâm ngày càng phát triển và lớn mạnh, tiếp tục hoàn thiện và ổn định bộ máy nhân sự, nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên trong toàn Trung tâm.

Thay mặt cho Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước, đồng chí Lê Văn Đức cảm ơn những ý kiến đóng góp của ban Lãnh đạo Trung tâm QH&ĐT TNN. Toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên trong toàn Trung tâm quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, công việc được giao năm 2011./

 

 

 

(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KỸ THUẬT NĂM 2010 CỦA LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN NAM

I/ Lập đề án, dự án, đề tài mới

     Mở mới 9 đề án, trong đó có 8 nhiệm vụ đã được Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước thông qua và trình Bộ chờ tổ chức xét duyệt và 01 nhiệm vụ mở mới đã được Bộ phê duyệt:

     1. Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long.

     2. Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000 vùng Bắc sông Tiền.

     3. Bảo vệ nước dưới đất thành phố Mỹ Tho.

     4. Bảo vệ nước dưới đất TP. Cần Thơ.

     5. Bảo vệ nước dưới đất TP. Hồ Chí Minh.

     6. Điều tra đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc các tỉnh ven biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu tới Kiên Giang.

     7. Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc.

     8. Nghiên cứu, đánh giá tính bền vững của tài nguyên nước dưới đất ở TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

     9. Tăng cường năng lực trang thiết bị phục vụ thi công các công trình nghiên cứu, điều tra, quy hoạch tài nguyên nước.

 

II/ Các nhiệm vụ, dự án có nguồn vốn chính phủ

Dự án: “Điều tra đánh giá tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo"

    Tổng giá trị được nghiệm thu thanh toán năm 2010:

          - Tổng giá trị được thanh toán: 505.669.921 đồng.

    Các kết quả đạt được:

          - Xác định được trữ lượng tiềm năng 10 tỉnh = 5.977.382 m3/ngày. Trữ lượng khai thác cấp A = 12.000 m3/ngày, cấp B = 29.900 m3/ngày, cấp A + B = 26.297 m3/ngày, cấp C1 = 930.958 m3/ngày và cấp C2 = 1.024.357 m3/ngày.

          - Xác định được tại 3 vùng điều tra chi tiết: Trữ lượng tiềm năng = 653.185 m3/ngày, cấp C1 = 9.247 m3/ngày, cấp C2 = 64.886 m3/ngày.

          - Đã bàn giao cho các địa phương 10 lỗ khoan với lưu lượng Q = 10.100 m3/ngày đưa vào cung cấp nước cho các địa phương.

          - Khoanh định được các vùng mặn, nhạt tại 3 vùng nghiên cứu chi tiết đánh giá chất lượng nước cho các mục tiêu khác nhau.

          - Đánh giá được nhu cầu sử dụng nước và khả năng đáp ứng của 10 tỉnh.

 

III/ Các nhiệm vụ chuyên môn

1. Đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Đức Hòa, tỉnh Long An

    Giá trị thực hiện đạt yêu cầu được thanh toán:

          - Tổng giá trị được thanh toán: 1.840.092.755 đồng.

    Các kết quả đạt được:

          - Đề án đã hoàn thành tất cả khối lượng thi công theo các Quyết định giao kế hoạch đúng tiến độ, đạt yêu cầu kỹ thuật gồm các dạng công việc khoan máy (lấy mẫu có chống ống, phá mẫu có chống ống); Đo carota lỗ khoan; Bơm nước thí nghiệm; Lấy, phân tích và xử lý kết quả phân tích mẫu (mẫu đất, mẫu nước).

          - Các tài liệu nguyên thủy (sổ khoan, sổ bơm, kết quả phân tích mẫu, kết quả tính thông số …) thành lập nghiêm túc, đầy đủ theo qui định ; Tài liệu chỉnh lý văn phòng đầy đủ, tuân thủ các quy định.

          - Kết quả thi công đã làm sáng tỏ một phần cấu trúc địa tầng, đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn của vùng nghiên cứu, gồm:

                 +/ Xác định được nguồn gốc và môi trường trầm tích các phân vị địa tầng đại chất. Đánh giá chính xác ranh giới, bề dày các thành tạo địa chất tuổi từ Q2 đến N13 theo tài liệu các lỗ khoan thi công, xác định được độ sâu bề mặt gặp đá gốc tại DHS4b.

                +/ Đánh giá được độ giàu nước, độ dẫn nước (Km), hệ số thấm (K) cũng như chất lượng nước các tầng chứa nước: qp2-3, qp1, n21 và n13 tại 2 vị trí nghiên cứu.

                +/ Đánh giá được trữ lượng cấp C1 tại 4 lỗ khoan thí nghiệm là 32,28 l/s, tương đương 2.789 m3/ng (trong đó tầng qp2-3 = 1.055,8 m3/ng, tầng qp1= 655,8 m3/ng, tầng n21 = 780,2 m3/ng và tầng n13 là 297,2 m3/ng). Nước có chất lượng tốt, các chỉ tiêu vật lý, hoá học và vi sinh đạt tiêu chuẩn nước ăn uống.

                +/ Phát hiện tại  lỗ khoan DHS4b tại độ sâu 379,0 m thuộc loại nước nóng (có nhiệt độ là 34,5oC).

2. Lập bản đồ địa chất thủy văn - địa chất công trình tỉ lệ 1/50.000 vùng Vị Thanh - Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

    Giá trị thực hiện được nghiệm thu, thanh toán:

          - Tổng giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu thanh toán năm 2010: 2.728.974.556 đồng.

    Các kết quả đạt được:

          - Đề án đã hoàn thành tất cả khối lượng thi công theo các Quyết định giao kế hoạch đúng tiến độ, đạt yêu cầu kỹ thuật gồm các dạng công việc: Đo vẽ địa chất - địa chất thủy văn (thực địa, văn phòng); Đo Carota; Khoan lấy mẫu; Khảo sát địa chất công trình (khoan địa chất công trình, xuyên tĩnh, cắt cánh và xuyên tiêu chuẩn); Bơm nước thí nghiệm; Đo các công trình thứ yếu; Lấy và phân tích mẫu (thấm, đơn giản, toàn diện, vi lượng, sắt, vi sinh, đất nguyên trạng, đất không nguyên trạng);  Xử lý mẫu (nước, đất trong phòng).

          - Các tài liệu nguyên thủy của các dạng công tác nói trên thành lập nghiêm túc, đầy đủ theo qui định; Tài liệu chỉnh lý văn phòng đầy đủ, tuân thủ các quy định.

          - Đã tiến hành đo vẽ tổng hợp địa chất - địa chất thuỷ văn trên diện tích 607 km2. Bước đầu khoanh định theo diện các loại trầm tích có các nguồn gốc khác nhau: sông - biển, sông, sông đầm lầy và đầm lầy. Khoanh định được diện tích ở phần phía bắc và trung tâm vùng có nước mặt nhạt hoàn toàn; Phần phía tây nam và nam nước mặt bị ô nhiễm mặn.

          - Bước đầu phát hiện có 2 tầng chứa nước hiện đang được khai thác sử dụng cho sinh hoạt là tầng Pleistocen trên; tầng chứa nước Pleistocen giữa - trên. Chất lượng nước tầng Pleistocen trên kém, mùi hôi tanh, vị từ nhạt đến lợ chủ yếu là dùng cho sinh hoạt. Nước dưới đất trong tầng Pleistocen giữa - trên không mùi, vị nhạt phân bố khá rộng ở vùng phía tây nam và nam vùng nghiên cứu, đang được dùng cho ăn uống và sinh hoạt, hàm lượng sắt đôi cho hơi cao, có mùi tanh.

          - Đã phát hiện được tầng chứa nước Pliocen dưới (n21) nằm ở độ sâu: 286 – 360 m có khả năng chứa nước nhạt với điện trở suất R = 13-15 ohm.m, trong khi các tài liệu nghiên cứu trước đây đều cho là vùng bị nhiễm mặn hoàn toàn.

          - Sơ bộ đánh giá vùng nghiên cứu có đặc điểm địa chất công trình khá phức tạp; Đã chỉ ra rằng đến chiều sâu 50 m, ngoài lớp đất phủ còn tồn tại 11 loại thạch học có khả năng chịu tải khác nhau, sơ bộ khoanh định chiều sâu phân bố, thống kê được các đặc trưng cơ lý của 11 kiểu thạch học làm cơ sở để lập bản đồ địa chất công trình. Ngoài ra, cũng đã xác định được tại thời điểm khảo sát mực nước ngầm dao động khoảng 0,3 – 0,6 m, nước chủ yếu có tính ăn mòn rửa lũa và ăn mòn carbonic.

3. Đề án: "Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ - pha 3"

    Giá trị thực hiện được nghiệm thu, thanh toán:

          - Tổng giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu thanh toán năm 2010: 3.687.918.633 đồng.

    Các kết quả đạt được:

          - Đề án đã hoàn thành tất cả khối lượng thi công theo các Quyết định giao kế hoạch đúng tiến độ, đạt yêu cầu kỹ thuật.

          - Các tài liệu nguyên thủy (sổ khoan, sổ bơm, kết quả phân tích mẫu, kết quả tính thông số …) thành lập nghiêm túc, đầy đủ theo qui định; Tài liệu chỉnh lý văn phòng đầy đủ, tuân thủ các quy định.

          - Đã xác định được diện phân bố, chiều sâu, chiều dày, thành phần thạch học, khả năng chứa nước và khai thác, chất lượng nước của các tầng chứa nước có trong vùng, đặc biệt là các tầng chứa nước Pliocen dưới (n21) ở xã Mỹ Phước thuộc huyện Tân Phước và Miocen trên (n13) ở xã  Mỹ Phong thuộc TP. Mỹ Tho.

          - Đã đánh giá được trữ lượng cấp C1 của 4 lỗ khoan là  2404 m3/ngày; Đã bàn giao cho UBND xã Mỹ Phước lỗ khoan S323 (778 m3/ngày), UBND Mỹ Phong lỗ khoan S324 (629 m3/ngày); UBND xã Phú Đức lỗ khoan S330 (522 m3/ngày) và UBND thị trấn Hộ Phòng - Giá Rai lỗ khoan S332 (475 m3/ngày ) để đưa vào khai thác cấp nước sạch ăn uống, sinh hoạt cho nhân dân các vùng sâu, vùng xa.

 

IV/ Các nhiệm vụ nguồn vốn sự nghiệp môi trường

Đề án: “Quan trắc tài nguyên môi trường nước dưới đất giai đoạn 2008-2010"

    Giá trị thực hiện đạt yêu cầu được thanh toán:

          - Tổng giá trị được thanh toán:11.053.493.146 đồng.

    Các kết quả đạt được:

          - Bảo đảm vận hành mạng hoạt động bình thường, liên tục, chất lượng tài liệu đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật đề ra.

          - Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu động thái nước dưới đất vùng Đồng bằng Nam Bộ.

          - Thường xuyên thông báo đặc trưng mực nước và chất lượng đến các địa phương ở Đồng bằng Nam Bộ.

          - Hoàn thành các báo cáo chuyên môn về động thái mực nước, thành phần hoá học nước dưới đất.

          - Kết quả quan trắc năm 2010 đã đưa ra các đánh giá quan trọng:

                 +/ Về mực nước: so với giá trị giá trị trung bình nhiều năm: Mực nước trong tất cả các tầng chứa nước đều có xu hướng giảm, cá biệt trong tầng qh tại khu vực ven biển có xu hướng tăng. Mực nước trong các tầng chứa nước tại các khu vực liên quan đến khai thác ở TP. HCM, Sóc Trăng, Bạc Liêu... có xu hướng giảm mạnh. Đặc biệt so với giá trị giá trị trung bình nhiều năm.

                +/ Trong tầng qp2-3 tại TP. HCM mực nước giảm tới 6,98 m; tại Cà Mau, Sóc trăng, Trà Vinh... mực nước giảm 1,31 - 2,85 m.

                +/ Trong tầng qp1 tại TP.HCM, mực nước giảm khoảng 10,13 m và tại khu vực TNB giảm 10,93 m.

                +/ Trong tầng n22: mực nước tại các khu vực khai thác như TP. HCM, nam Bình Dương, Nhơn Trạch... giảm khoảng 4,7 m, tại các khu vực khai thác ở TNB giảm 2,14 m.

                 +/ Trong tầng n21: ở khu vực TNB, mực nước giảm khoảng 4,75 m, tại khu vực ven biển giảm khoảng 4,15 m.

                +/ Tầng tầng n13: tại khu vực TNB mực nước giảm khoảng 4,31 m.

                +/ Về thành phần hoá học:

                          Xu hướng tăng tổng khoáng hóa là xu hướng chiếm ưu thế và được quan sát tại nhiều công trình như: Q01001F, Q011020, Q011040, Q031040, Q214030, Q217020, Q40102Z, Q401030, Q40104T, Q40104Z...

                          Xu hướng giảm tại các công trình: Q01302C, Q023020, Q219010, Q211010...

 

V/ Đề tài, dự án độc lập cấp Bộ

     - Hoàn tất báo cáo và đã trình Bộ tổ chức thẩm định và phê duyệt đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khoan tuần hoàn ngược khi khoan trong đá cứng để khoan các giếng khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất vùng Đông Nam Bộ.

     - Hoàn thành khối lượng thi công và đã tổ chức nghiệm thu bước trong năm 2010 đề tài cấp bộ: Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật địa hóa, địa vật lý, đồng vị để đánh giá sự dịch chuyển của một số nguyên tố và hợp chất độc hại tại bãi rác Đông Thạnh, Tp. HCM.

 

 

(Theo Liendoan8.com.vn)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2010, HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NHIIỆM KỲ 2011 - 2012 CỦA LIÊN ĐOÀN QH & ĐT TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN NAM

  Ngày 20 tháng 01 năm 2011 vừa qua, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2010 và Hội nghị cán bộ công chức viên chức nhiệm kỳ 2011 – 2012.

     Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước.

     Trước khi bắt đầu Hội nghị, đ/c Nguyễn Ngọc Oánh - Trưởng phòng tổ chức Liên đoàn đọc Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên. Thay mặt Lãnh đạo, đ/c Đỗ Tiến Hùng - Giám đốc Trung tâm  Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã trao Quyết định và tặng hoa cho đ/c Phạm Văn Giắng.

tt225

Đ/c Đỗ Tiến Hùng trao quyết định bổ nhiệm lại Liên đoàn trưởng

nhiệm kỳ 2011 - 2015 và tặng hoa cho đ/c Phạm Văn Giắng.

Hội nghị đã nghe đ/c Phạm Văn Giắng - Liên đoàn trưởng đọc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 và chương trình công tác năm 2011. Các đại biểu đã lắng nghe và đã có nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng cho báo cáo năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 cũng như thảo luận các văn kiện khác do Liên đoàn soạn thảo đưa ra.

tt226

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết và Hội nghị công chức viên chức nhiệm kỳ 2011 - 2012

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.

tt227

Chủ tịch đoàn và Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Phần cuối Hội nghị, đ/c Nguyễn Ngọc Oánh - Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn đọc báo cáo kết quả thi đua khen thưởng năm 2010 của Liên đoàn và phát động công tác thi đua năm 2011. Hội nghị bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

 

 

 

(Theo liendoan8.com.vn)

Dự thảo về Quy định Quan trắc tài nguyên nước của Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước

Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước đã biên soạn dự thảo Quy định về Quan trắc tài nguyên nước nước mặt và tài nguyên nước dưới đất.

Đây là cơ sở để cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước xem xét và có cơ sở để ban hành Quy định tạm thời về Quan trắc tài nguyên nước.

Dự thảo Quy định về Quan trắc tài nguyên nước  mặt có thể Dowload ở đây

Dự thảo Quy định về Quan trắc tài nguyên nước dưới đất có thể Dowload ở đây

Mọi cá nhân(tập thể) có thể tham gia đọc và đóng góp ý kiến cho dự thảo của Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước theo địa chỉ:

Ts. Nguyễn Thị Hạ - PGĐ Phụ trách Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước.

ĐT cơ quan:04.37480274 

Di động: 0914.940.324

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

(Thanh Sơn - Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước)
 

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước Miền Nam: Cần xây dựng ngân hàng dự án để phát triển lâu dài, bền vững

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Nguyễn Thái Lai trong buổi làm việc với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước Miền Nam vào ngày 12/1/2011.
Sau khi nghe Lãnh đạo Liên đoàn báo cáo những thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được trong năm 2010, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đánh giá cao những nỗ lực, sáng tạo, tinh thần đoàn kết của Liên đoàn. Thứ trưởng đề nghị Liên đoàn xây dựng đề án cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất và đề án tăn cường trang thiết bị để có được một trụ sở khang trang, hiện đại đáp ứng được các hoạt động của Liên đoàn trong 10 năm tới. Khi triển khai các dự án mới, Liên đoàn cần nghiên cứu kỹ các văn bản của Nhà nước, đặc biệt là phải xây dựng các đề án bám sát theo chương trình, kế hoạch của Chính phủ. Liên đoàn cần rà soát lại các Trạm quan trắc dưới đất, nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổng thể mạng quan trắc tự động có thể hoạt động lâu dài trình Bộ phê duyệt...
tt300
Quang cảnh buổi làm việc
Trong năm 2011, ngoài việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đề nghị Liên đoàn phải có kế hoạch chuẩn bị chu đáo, đề xuất cấp trên trao tặng các bằng khen, huy chương, ghi nhận công lao của tổ chức, tập thể, cá nhân đã đóng góp vào sự phát triển của Liên đoàn trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Liên đoàn. Thứ trưởng cũng đề nghị Liên đoàn phải thường xuyên phổ biến thông tin tuyên truyền trên Báo Tài nguyên & Môi trường để giới thiệu những việc làm thiết thực của Liên đoàn, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


(Theo Monre.gov.vn)