Fri04192019

Last update06:09:01 AM GMT

Tin tức Trung tâm

Họp triển khai Dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam” giai đoạn 2

b156_1_2018Ngày 13/12/2018, tại trụ sở của Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp Triển khai Dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam” – giai đoạn 2. Tham dự cuộc họp về phía Trung tâm QH&ĐTTNNQG có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm, ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện các ban Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, ban Kế hoạch tài chính; về phía Viện Khoa học Địa chất và tài nguyên liên bang Đức (BGR), có ông Andreas Renck - Trưởng đại diện IGPVN cùng các chuyên gia đến từ BGR.

Hội thảo “Hợp tác triển khai thực hiện đề tài VIWAT”

b154_1_2018Ngày 11/12/2018, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra Hội thảo “Hợp tác triển khai thực hiện đề tài VIWAT”. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm – Chủ trì Hội thảo; đại diện các ban chuyên môn, đơn vị thực hiện dự án ViWaT; đại diện tổ chức Hợp tác quốc tế (GIZ), đại diện Viện Khoa học địa chất và tìa nguyên thiên nhiên (BGR), đại diện một số trường đại học tại Đức.

Họp nghiệm thu cấp quản lý nhiệm vụ chuyên môn năm 2018 do Văn phòng Trung tâm thực hiện

b153_1_2018Ngày 10/12/2018 tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý nhiệm vụ chuyên môn năm 2018 do Văn phòng trung tâm thực hiện. Tham dự Hội đồng có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – phó chủ tịch Hội đồng; đại diện các ban chuyên môn của Trung tâm.

Hội thảo "Nghiên cứu tác động của các công trình ngầm đến tài nguyên nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ và đề xuất bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước tại TP Hà Nội"

IMG_7694Chiều ngày 08/12/2018, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra Hội thảo "Nghiên cứu tác động của các công trình ngầm đến tài nguyên nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ và đề xuất bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước tại TP Hà Nội". Tham dự Hội thảo có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm - Chủ trì Hội thảo; ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm; Các chuyên gia địa chất thủy văn: PGS.TS Nguyễn Văn Đản, PGS.TS Nguyễn Văn Hoàng, TS. Đặng Đình Phúc; đại diện lãnh đạo Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước cùng đại diện Ban chuyên môn của Trung tâm.

Hội thảo "Nghiên cứu tích hợp mô hình mã nguồn mở với dữ liệu mưa toàn cầu để dự báo nguồn nước mặt lưu vực sông liên tỉnh, liên quốc gia. Áp dụng thử nghiệm tại lưu vực sông Srêpok"

IMG_7633Sáng ngày 08/12/2018 tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra Hội thảo "Nghiên cứu tích hợp mô hình mã nguồn mở với dữ liệu mưa toàn cầu để dự báo nguồn nước mặt lưu vực sông liên tỉnh, liên quốc gia. Áp dụng thử nghiệm tại lưu vực sông Srêpok". Tham dự Hội thảo có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG - Chủ trì Hội thảo; ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; đại diện Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ TN&MT; đại diện Viện Khoa học Tài nguyên nước; đại diện Trường ĐH Xây dựng, ĐH Khoa học Tự nhiên cùng đại diện các Ban chuyên môn của Trung tâm

Họp hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thực hiện dự án "Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải đồng bằng Bắc Bộ"

IMG_7618Ngày 7/12/2018, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thực hiện dự án "Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải đồng bằng Bắc Bộ" - các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Tham dự Hội đồng có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG - Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG - Phó Chủ tịch Hội đồng; các chuyên gia tài nguyên nước: PGS. TS Nguyễn Văn Đản - phản biện I, PGS. TS Phạm Quý Nhân - phản biện II; đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ TN&MT cùng đại diện đơn vị tham dự thực hiện dự án.

Họp xây dựng đề cương đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở đô thị lớn" - Giai đoạn 2

IMG_7607Ngày 27/11/2018, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp Xây dựng đề cương đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở đô thị lớn" - Giai đoạn 2. Tham dự cuộc họp có ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG - Chủ trì cuộc họp; đại diện Ban Điều tra tài nguyên nước; Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước; Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước; Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước cùng đại diện các Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Trung và Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Nam.

Báo cáo kết quả thực hiện Giai đoạn I và Kế hoạch triển khai Giai đoạn II Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn"

hop_dothi2Ngày 18/11, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã báo cáo kết quả thực hiện Giai đoạn I và Kế hoạch triển khai Giai đoạn II Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" do Trung tâm chủ trì thực hiện. Tham dự cuộc họp có ông Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; cùng đại diện Cục Quản lý Tài nguyên nước, Vụ Khoa học Công nghệ.