Tue01252022

Last update04:34:49 AM GMT

Hoạt động tuyên truyền Đảng - Đoàn thể

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)

There are no translations available.

Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 06/6/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=575&lang=en

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân Vận của Đảng

There are no translations available.

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân Vận của Đảng; 20 năm Ngày Dân vận của cả nước; 70 năm tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 10 năm phong trào thi đua "Dân vận khéo". Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=567&lang=en

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

There are no translations available.

Công văn số 6360-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 115 năm ngày sịnh đồng chí Hoàng Đình Giong. Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=566&lang=vi

Hướng dẫn số 94-HD/BTGTW về Tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

There are no translations available.

Hướng dẫn số 94-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=565&lang=vi

Kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019

There are no translations available.

Kế hoạch số 205-KH/BTCTW ngày 12/4/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019. Chi tiết Đề cương thông tin tuyên truyền: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=563&lang=vi