Thu03042021

Last update12:52:11 AM GMT

Hỏi - Đáp

Công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất đô thị Thái Nguyên gồm các công tác nào?

There are no translations available.

Câu hỏi: Công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất đô thị Thái Nguyên gồm các công tác nào?

Khi nghiên cứu bộ tiêu chí lựa chọn nguồn và số lượng, vị trí điểm phân bổ nguồn nước cần phải thực hiện các nội dung công việc như thế nào?

There are no translations available.

 

Khi nghiên cứu bộ tiêu chí lựa chọn nguồn và số lượng, vị trí điểm phân bổ nguồn nước cần phải thực hiện các nội dung công việc như thế nào?

Cấu trúc tầng chứa nước Bazan của đô thị Buôn Mê Thuật có gì khác so với các vùng khác?

There are no translations available.

Câu hỏi: Cấu trúc tầng chứa nước Bazan của đô thị Buôn Mê Thuật có gì khác so với các vùng khác?

Các tầng chứa nước ở đô thị Hải Dương hiện nay đã được khai thác như thế nào?

There are no translations available.

Câu hỏi: Các tầng chứa nước ở đô thị Hải Dương hiện nay đã được khai thác như thế nào?

Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng để nghiên cứu các yếu tố quyết định đến quá trình xâm nhập mặn nước dưới đất đồng bằng sông Cửu Long là gì?

There are no translations available.

Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng để nghiên cứu các yếu tố quyết định đến quá trình xâm nhập mặn nước dưới đất đồng bằng sông Cửu Long là gì?

Tại sao chọn Hưng Yên làm thí điểm để áp dụng công nghệ lưu trữ nước ngọt trong tầng chứa nước mặn?

There are no translations available.

Trên cơ sở nghiên cứu cấu trúc địa chất thủy văn và đặc điểm phân bố nước mặn trong các tầng chứa nước ở vùng đồng bằng sông Hồng. Đề tài lựa chọn 1 khu vực thuận lợi nhất có các điều kiện sau: