Tue10262021

Last update12:17:51 AM GMT

Hỏi - Đáp

Mục tiêu của việc điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc sông Tiền là gì?

There are no translations available.

Mục tiêu của việc điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc sông Tiền là gì? 

Cơ sở thu thập thông tin dữ liệu về hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước vùng ĐBSCL?

There are no translations available.

Cơ sở thu thập thông tin dữ liệu về hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước vùng ĐBSCL?

Tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh là gì?

There are no translations available.

Tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh là gì? 

Mục tiêu của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc điều hành tác nghiệp dự báo, cảnh báo tài nguyên nước và công bố thông tin quan trắc tài nguyên nước?

There are no translations available.

Mục tiêu của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc điều hành tác nghiệp dự báo, cảnh báo tài nguyên nước và công bố thông tin quan trắc tài nguyên nước?

Điều kiện nào để dự án Tăng cường bảo vệ tài nước ngầm tại Việt Nam được thực hiện?

There are no translations available.

Điều kiện nào để dự án Tăng cường bảo vệ tài nước ngầm tại Việt Nam được thực hiện?

Các tầng chứa nước dưới đất của tỉnh Bắc Kạn có đặc điểm như thế nào?

There are no translations available.

Câu hỏi: Các tầng chứa nước dưới đất của tỉnh Bắc Kạn có đặc điểm như thế nào?