Sat08152020

Last update10:36:40 PM GMT

Hỏi - Đáp

Nên sử dụng các chỉ số đánh giá tính bền vững tài nguyên nước dưới đất trong công tác quản lý như thế nào?

There are no translations available.

Nên sử dụng các chỉ số đánh giá tính bền vững tài nguyên nước dưới đất trong công tác quản lý như thế nào?

Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải đồng bằng Bắc bộ gồm những nội dung nào?

There are no translations available.

Câu hỏi: Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải đồng bằng Bắc bộ gồm những nội dung nào?

Những khó khăn khi thực hiện công tác dự báo số lượng tài nguyên nước mặt? Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng mô hình số thích hợp dự báo tài nguyên nước mặt (về mặt số lượng) cho lưu vực sông Ba” có gì đột phá để giải quyết công tác khó khăn này?

There are no translations available.

Câu hỏi: Những khó khăn khi thực hiện công tác dự báo số lượng tài nguyên nước mặt? Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng mô hình số thích hợp dự báo tài nguyên nước mặt (về mặt số lượng) cho lưu vực sông Ba” có gì đột phá để giải quyết công tác khó khăn này?

Mục đích chính của việc nghiên cứu xây dựng công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất?

There are no translations available.

Câu hỏi: Mục đích chính của việc nghiên cứu xây dựng công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất?

Khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước tại đô thị thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

There are no translations available.

Câu hỏi: Khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước tại đô thị thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Tính toán trữ lượng khai thác dự báo trên toàn vùng đô thị Hà Nội theo các phương án nào?

There are no translations available.

Câu hỏi: Tính toán trữ lượng khai thác dự báo trên toàn vùng đô thị Hà Nội theo các phương án nào?