Thu03042021

Last update12:52:11 AM GMT

Hỏi - Đáp

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh gồm những nội dung nào?

There are no translations available.

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh gồm những nội dung nào?

Các vấn đề tài nguyên nước dưới đất cần bảo vệ tại đô thị Mỹ Tho là gì?

There are no translations available.

Câu hỏi: Các vấn đề tài nguyên nước dưới đất cần bảo vệ tại đô thị Mỹ Tho là gì?

Vấn đề về suy thoái trữ lượng dưới đất ở Việt Nam đã được nghiên cứu như thế nào?

There are no translations available.

Vấn đề về suy thoái trữ lượng dưới đất ở Việt Nam đã được nghiên cứu như thế nào?

Các kết quả đạt được trong Đề án "Bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn – đô thị Vũng Tàu" là gì?

There are no translations available.

Câu hỏi: Các kết quả đạt được trong Đề án "Bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn – đô thị Vũng Tàu" là gì?

Các tiêu chí phân vùng khai thác, hạn chế khai thác và cấm khai thác nước nước dưới đất là gì?

There are no translations available.

Các tiêu chí phân vùng khai thác, hạn chế khai thác và cấm khai thác nước nước dưới đất là gì?

Các vấn đề tài nguyên nước dưới đất cần bảo vệ tại đô thị Cần Thơ là gì?

There are no translations available.

Câu hỏi: Các vấn đề tài nguyên nước dưới đất cần bảo vệ tại đô thị Cần Thơ là gì?