Thu03042021

Last update12:52:11 AM GMT

Hỏi - Đáp

Công nghệ nào được lựa chọn để xây dựng bộ công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất?

There are no translations available.

Câu hỏi: Công nghệ nào được lựa chọn để xây dựng bộ công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất?

Những khó khăn và giải pháp khắc phục trong điều tra nước dưới đất tại đảo là gì?

There are no translations available.

Những khó khăn và giải pháp khắc phục trong điều tra nước dưới đất tại đảo là gì?

Quy trình đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt theo thời đoạn xác định thời đoạn dự báo như thế nào?

There are no translations available.

Câu hỏi: Quy trình đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt theo thời đoạn xác định thời đoạn dự báo như thế nào?

Kết quả đã đạt được, những khó khăn và giải pháp khắc phục trong thời gian qua của dự án?

There are no translations available.

Kết quả đã đạt được, những khó khăn và giải pháp khắc phục trong thời gian qua của dự án?

Các công mô phỏng các phương án phân bổ tài nguyên nước lưu vực sông đã đáp ứng được những yêu cầu nào?

There are no translations available.

Câu hỏi: Các công mô phỏng các phương án phân bổ tài nguyên nước lưu vực sông đã đáp ứng được những yêu cầu nào?

Nguyên tắc có thể giúp hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy hoạch phân bổ nước lưu vực là gì?

There are no translations available.

Nguyên tắc có thể giúp hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy hoạch phân bổ nước lưu vực là gì?