Fri08072020

Last update04:32:39 AM GMT

Hỏi - Đáp

Các giải pháp quản lý, giám sát dòng chảy tối thiểu trên dòng chính lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn là gì?

There are no translations available.

Câu hỏi 15. Các giải pháp quản lý, giám sát dòng chảy tối thiểu trên dòng chính lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn là gì?

Những thuận lợi và khó khăn trong công tác điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc sông Tiền là gì?

There are no translations available.

Câu hỏi: Những thuận lợi và khó khăn trong công tác điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc sông Tiền là gì?

Mục tiêu cụ thể khi xây dựng dự án Quy hoạch sông Bằng Giang – Kỳ Cùng?

There are no translations available.

Câu hỏi: Mục tiêu cụ thể khi xây dựng dự án Quy hoạch sông Bằng Giang – Kỳ Cùng?

Các phương hướng bảo vệ tài nguyên ước tại đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi là gì?

There are no translations available.

Câu hỏi: Các phương hướng bảo vệ tài nguyên ước tại đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi là gì?

Tại sao phải thành lập mới quy trình kỹ thuật thiết kế, thi công các lỗ khoan thăm dò, khai thác NDĐ trong các tầng chứa nước lỗ hổng vùng Đồng bằng Nam Bộ?

There are no translations available.

Câu hỏi: Tại sao phải thành lập mới quy trình kỹ thuật thiết kế, thi công các lỗ khoan thăm dò, khai thác NDĐ trong các tầng chứa nước lỗ hổng vùng Đồng bằng Nam Bộ?

Phương hướng bảo vệ nguồn tài nguyên nước tại Đảo Trà Bản – Quảng Ninh là gì?

There are no translations available.

Câu hỏi 12. Phương hướng bảo vệ nguồn tài nguyên nước tại Đảo Trà Bản – Quảng Ninh là gì?