Fri08072020

Last update04:32:39 AM GMT

Hỏi - Đáp

Sự cần thiết của việc xây dựng các phương pháp dự báo tài nguyên nước dưới đất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ là gì?

There are no translations available.

Câu hỏi: Sự cần thiết của việc xây dựng các phương pháp dự báo tài nguyên nước dưới đất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ là gì?

Căn cứ nào để xác định điểm phân bổ trên lưu vực sông Sêrêpok?

There are no translations available.

Câu hỏi: Căn cứ nào để xác định điểm phân bổ trên lưu vực sông Sêrêpok?

Ý nghĩa của việc áp dụng phương pháp ước tính giá trị kinh tế sử dụng nước trong quy hoạch tài nguyên nước là gì?

There are no translations available.

Câu hỏi: Ý nghĩa của việc áp dụng phương pháp ước tính giá trị kinh tế sử dụng nước trong quy hoạch tài nguyên nước là gì?

Các chức năng chính của phần mềm “Hỗ trợ chiết xuất cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước” phục vụ việc nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu quan trắc quốc gia là gì?

There are no translations available.

Câu hỏi: Các chức năng chính của phần mềm “Hỗ trợ chiết xuất cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước” phục vụ việc nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu quan trắc quốc gia là gì?

Các bước cần thực hiện để có thể xây dựng mô hình SEAWAT ở các vùng ven biển đồng bằng Việt Nam?

There are no translations available.

Các bước cần thực hiện để có thể xây dựng mô hình SEAWAT ở các vùng ven biển đồng bằng Việt Nam?

Mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất ở Việt Nam được xây dựng dựa trên những nguyên tắc nào?

There are no translations available.

Mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất ở Việt Nam được xây dựng dựa trên những nguyên tắc nào?