Sun07052020

Last update03:54:59 AM GMT

Hỏi - Đáp

Quy trình vận hành phòng thí nghiệm của Trung tâm Chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước như thế nào?

There are no translations available.

Câu hỏi: Quy trình vận hành phòng thí nghiệm của Trung tâm Chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước như thế nào?

Bộ chỉ số được áp dụng để đánh giá khả năng nguồn nước mặt lưu vực sông Sêrêpôk như thế nào?

There are no translations available.

Câu hỏi: Bộ chỉ số được áp dụng để đánh giá khả năng nguồn nước mặt lưu vực sông Sêrêpôk như thế nào?

Việc xây dựng các bản tin thông báo, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước hiện nay gặp phải những khó khăn như thế nào?

There are no translations available.

Câu hỏi 30. Việc xây dựng các bản tin thông báo, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước hiện nay gặp phải những khó khăn như thế nào?

Khả năng ứng dụng mô hình Swat trong đánh giá tài nguyên nước như thế nào?

There are no translations available.

Câu hỏi: Khả năng ứng dụng mô hình Swat trong đánh giá tài nguyên nước như thế nào?

Các nội dung nghiên cứu trong việc xác định lượng nước mặt có thể phân bổ cho các đối tượng sử dụng nước trong Quy hoạch tài nguyên nước là gì?

There are no translations available.

Câu hỏi: Các nội dung nghiên cứu trong việc xác định lượng nước mặt có thể phân bổ cho các đối tượng sử dụng nước trong Quy hoạch tài nguyên nước là gì?

Phương pháp nào được sử dụng để nghiên cứu xác định các thành phần trong cân bằng nước và lượng nước có thể phân bổ cho các nhu cầu sử dụng nước trên lưu vực sông?

There are no translations available.

Câu hỏi: Phương pháp nào được sử dụng để nghiên cứu xác định các thành phần trong cân bằng nước và lượng nước có thể phân bổ cho các nhu cầu sử dụng nước trên lưu vực sông?