Tue10262021

Last update12:17:51 AM GMT

Chất lượng nước ngày càng suy giảm, nhiều hiện tượng ô nhiễm bất thường trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình

Lưu vực sông Hồng - Thái Bình  là  lưu vực sông lớn nhất miền Bắc có diện tích 169.020 km2, trong đó phần lưu vực thuộc lãnh thổ Việt Nam là 86.720 km2, chiếm 51%, phần còn lại thuộc lãnh thổ Trung Quốc và Lào.

Quy hoạch sông Hồng – Thái Bình là vấn đề cấp bách, cần làm ngay

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 766 ngày 9/5/2016 về việc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng.

Phân tích đánh giá tính hiệu quả của Dự án Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Tài nguyên nước là vấn đề đang được các cấp thẩm quyền quan tâm, đặc biệt đây là vùng kinh tế quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước, do đó kết quả nghiên cứu phải đảm bảo tính thực tế. Những thông tin của dự án này sẽ là định hướng quan trọng nhằm giải quyết vấn đề nước trong việc thiết kế và điều chỉnh quy hoạch không chỉ đối với khu vực đô thị, công nghiệp mà còn cấp thiết cả vùng nông thôn và các ngành nghề khác.

Tính cấp thiết công tác Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Để phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế, Chính phủ Việt Nam đã quyết định thành lập 4 vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ): Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, kèm theo đó là phê duyệt các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng KTTĐ này. Trong những năm qua, đi kèm theo sự phát triển kinh tế - xã hội là sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên. Những dữ liệu từ hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường cho thấy, tài nguyên nước trong một số vùng đã có dấu hiệu suy thoái, cạn kiệt dẫn đến mất cân bằng về cung - cầu và tác động tiêu cực đến chất lượng nguồn nước.

Đánh giá hiệu quả của Dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt các xã biên giới Việt – Lào từ Hà Tĩnh đến Kon Tum

Các giá trị dự án tạo ra không tính cụ thể bằng giá trị định lượng về kinh tế tài chính. Tuy nhiên, Dự án được thực hiện sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho các ngành khai thác, sử dụng nguồn nước mặt đặc biệt là góp phần giải quyết nguồn nước cho các hộ dân nghèo nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế và giữ vững anh ninh, quốc phòng vùng biên giới Việt - Lào.

Thắp sáng tình hữu nghị Việt – Lào qua dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt các xã biên giới Việt – Lào từ Hà Tĩnh đến Kon Tum

Nhân dân hai nước vùng biên giới Việt - Lào nói chung cũng như trên lưu vực các sông Thạch Hãn, Vu Gia – Thu Bồn, sông Hương, sông Gianh nói riêng có truyền thống đoàn kết, đấu tranh chống kẻ thù chung, giành độc lập dân tộc. Đất nước hòa bình, độc lập đã trên 30 năm nhưng nhân dân các xã vùng biên giới vẫn sống trong điều kiện đặc biệt khó khăn cả về vật chất và tinh thần, đặc biệt là khan hiếm nguồn nước phục vụ sinh hoạt; phát triển kinh tế, xã hội và thu hút đầu tư.