Tue03092021

Last update02:00:00 PM GMT

Cần tiếp tục phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân tại các vùng khó khăn, vùng khan hiếm nước

Đảm bảo an ninh nguồn nước đã trở thành chủ đề hợp tác ưu tiên của các tổ chức, diễn đàn quốc tế, khu vực và cũng trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của mỗi quốc gia. Với việc giữ ổn định trong vấn đề đảm bảo nguồn nước sẽ góp phần mang lại giá trị thực tiễn, làm giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống của người dân ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước, từ đó giúp cho cuộc sống của họ dần ổn định, thêm vững tin vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực góp sức mình trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội.

Thành phần cân bằng nước và xây dựng bộ tiêu chí để phân bổ nguồn nước theo không gian và thời gian trên lưu vực sông

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, dưới tác động của các yếu tố tự nhiên và hoạt động của con người đã nảy sinh các vấn đề về ô nhiễm, cạn kiệt, tranh chấp nguồn nước... vì vậy cần thiết phải giải quyết được bài toán phân bổ tài nguyên nước hợp lý phục vụ khai thác, sử dụng một cách hài hòa, bền vững các nguồn nước.

Cấu trúc phân bổ nguồn nước trong quy hoạch tài nguyên nước

Tại Việt Nam công tác nghiên cứu, quản lý và sử dụng bền vững nguồn TNN mới bắt đầu được thực hiện trong những năm gần đây bằng các quy hoạch chuyên ngành liên quan như quy hoạch thủy lợi, quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch thủy điện, quy hoạch cấp nước.... Đối với công tác phân bổ tài nguyên nước trong Quy hoạch tài nguyên nước nhìn chung đã đề xuất được một số nguyên tắc ưu tiên và thứ tự ưu tiên cấp nước cho các ngành dùng nước chủ yếu là: Sinh hoạt, Công nghiệp, Nông nghiệp và Môi trường và đưa ra tỷ lệ cấp nước cho các ngành dùng nước. Tuy nhiên các quy hoạch đó đều chưa có cơ sở hay tiêu chí cụ thể xác định lượng nước có thể sử dụng trước khi đem phân bổ cho các ngành dùng nước.

Đề xuất phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường

Chất lượng trong lĩnh vực sản xuất đã được xác định như một yếu tố để cạnh tranh nhưng yếu tố chất lượng thực sự trở nên quan trọng kể từ lâu. Thực tế cho thấy chất lượng cảm nhận của sản phẩm đang trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng nhất trong kinh doanh trên toàn cầu.

Kết quả việc đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tài nguyên nước

Việc lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả của nhiệm vụ này đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của Bộ hàng năm.

Nội dung chính của bộ tiêu chuẩn iso 9001:2015

Bộ tiêu chuẩn này về cơ bản gồm 10 mục chính. Phần 4 tới Phần 10 là những yêu cầu chính. Bao gồm: