Mon04122021

Last update11:50:42 PM GMT

Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia triển khai thi công tìm kiếm nguồn nước sinh hoạt phục vụ chống hạn trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk.

Gia Lai và Đăk Lăk là hai trong số 05 tỉnh Tây Nguyên chịu hạn hán khốc liệt nhất trong năm 2016. Thi công tìm kiếm nguồn nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt chống hạn trên địa bàn vùng Kông Htok (huyện Chư Sê), Đê Ar (huyện Mang Yang) tỉnh Gia Lai và Ea Kly- Krông Buk (huyện Krông Păk), Tân Hòa (huyện Buôn Đôn) tỉnh Đăk Lăk là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách mà Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia đang triển khai thực hiện trong tháng 4 và tháng 5 năm 2016.

Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng dự báo tài nguyên nước dưới đất, phục vụ cảnh báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất”

IMG_1029Chiều ngày 1/4/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức cuộc Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở mở mới năm 2016: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây  dựng tiêu chí đánh giá chất lượng dự báo tài nguyên nước   dưới đất, phục vụ cảnh báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất” do ThS. Thân Văn Đón - Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia - làm chủ nhiệm đề tài. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Chí Công - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc Gia; các thành viên của Hội đồng cùng đại diện các Phòng, Ban trực thuộc trung tâm.

Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở: “Nghiên cứu phương pháp xác định lượng nước mặt có thể phân bổ cho các đối tượng sử dụng nước trong quy hoạch tài nguyên nước”

IMG_1022Chiều ngày 1/4/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức cuộc Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở mở mới năm 2016: “Nghiên cứu phương pháp xác định lượng  nước mặt có thể phân bổ cho các đối tượng sử dụng nước trong quy hoạch tài nguyên nước” do KS. Phạm Thị Hồng Nhung - Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước - làm chủ nhiệm đề tài. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Chí Công - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc Gia; các thành viên của Hội đồng cùng đại diện các Phòng, Ban trực thuộc trung tâm.

“Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất vùng ven biển miền Trung (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) và đề xuất giải pháp quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu”

IMG_1016Ngày 01/4/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc Họp Hội đồng nghiệm thu báo cáo tổng kết, kết thúc dự án “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất vùng ven biển miền Trung (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) và đề xuất giải pháp quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu” do TS. Hồ Minh Thọ - Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Trung làm chủ nhiệm dự án.

426 vùng núi cao, vùng khan hiếm nước thuộc 41 tỉnh trong cả nước sẽ sớm được sử dụng nguồn nước dưới đất có chất lượng phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước cung cấp cho ăn uống sinh hoạt

Bo_Hop_Chuong_trinh_nuoc_vung_cao

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, vừa qua, ngày 16 tháng 12 năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3286/QĐ-BTNMT phê duyệt nội dung và dự toán Dự án số 1 “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” thuộc Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện Dự án.

Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”

63932058Thế kỷ 21 được thế giới xem là “Thế kỷ của đại dương”, nhiều quốc gia trên thế giới đang hướng mạnh ra biển để phát triển, hội đủ ba thế mạnh: mạnh về kinh tế biển; mạnh về khoa học biển và mạnh về thực lực quản lý tổng hợp biển. Việt Nam nằm bên bờ Biển Đông, đã có lịch sử phát triển lâu dài luôn gắn liền với biển. Khai thác nguồn lợi biển đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước, nhất là cho xuất khẩu. Việt Nam không chỉ có bờ biển dài mà còn có hệ thống quần đảo và đảo phong phú, trải dài từ vùng biển Quảng Ninh đến Kiên Giang. Các đảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh hải và phát triển kinh tế biển của Việt Nam.