Wed01162019

Last update06:09:01 AM GMT

Tính trữ lượng động theo mô hình số trên lưu vực sông Srêpok

Sơ đồ hóa vùng lập mô hình hay còn gọi là mô hình là bước đầu tiên của giai đoạn chuẩn bị dữ liệu cho một mô hình dòng chảy nước dưới đất. Để sơ đồ hóa vùng lập mô hình ta cần phải thực hiện các nội dung sau:

Tổng quan về tác động của biến đổi khí hậu đến lưu vực sông Srêpok

Biến đổi khí hậu đã và đang trở thành mối quan tâm chung của toàn nhân loại. Với những tác động trực tiếp đến đời sống, kinh tế - xã hội và môi trường toàn cầu, biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều thiên tai và hiểm họa cho nhiều nơi trên thế giới như lũ lụt, hạn hán, nắng nóng kéo dài hay sự đe dọa về vật chất và tính mạng con người của những trận bão lớn.

Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất cùng Bắc Sông Tiền

Vùng Bắc sông Tiền giữ vai trò an ninh, kinh tế quan trọng đối với đồng bằng Nam Bộ, ngoài ra tỉnh Tiền Giang, Long An và Tp Hồ Chí Minh còn nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Đặc biệt vùng có đường biên giới dài với nước bạn Campuchia là cửa ngõ giao thương với các nước Đông Nam Á.

Lưu vực sông Cửu Long và các nguồn tác động tài nguyên nước

Lưu vực sông Cửu Long có vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của cả nước. Tuy nằm ở hạ lưu châu thổ sông Mekong, thừa hưởng nhiều thuận lợi từ vị trí địa lý, nguồn nước phong phú, đất đai bằng phẳng, màu mỡ và được phù sa bồi đắp hàng năm, thủy sản dồi dào với nhiều giống loài, bờ biển và vùng biển rộng lớn với nhiều tài nguyên..., song lưu vực sông Cửu Long cũng luôn đối mặt với không ít khó khăn và hạn chế trong điều kiện tự nhiên, với những tác động không nhỏ và khôn lường từ các hoạt động ở thượng lưu, và hơn cả là với các mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường ngay chính đồng bằng này.

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm nước trên lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng

Phần thượng lưu của lưu vực sông Bằng Giang nguồn thải đổ vào chủ yếu là nước thải sinh hoạt, cùng với khả năng tự làm sạch của sông này rất tốt. Do vậy, chất lượng nước ở đây đạt tiêu chuẩn loại A2 – QCVN08-MT:2015/BTNMT, như vậy, tại thượng lưu chất lượng tốt, đảm bảo cho khai thác, sử dụng phục vụ sinh hoạt sau khi qua xử lý..

Đánh giá tổng lượng tài nguyên nước Lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng

Để đánh giá tổng lượng tài nguyên nước trên lưu vực sông Bằng Giang  - Kỳ cùng ta cần đánh giá tổng lượng nước dưới đất và nước mặt trên lưu vực; các tiểu lưu vực; các tỉnh thuộc lưu vực và các khu khai thác, sử dụng nước.