Mon05202019

Last update06:09:01 AM GMT

Sự cần thiết của bộ tiêu chí để lựa chọn nguồn và số lượng, vị trí điểm phân bổ nguồn nước

Khi tiến hành lập quy hoạch tài nguyên nước thì điều đầu tiên là cần xác định cụ thể những nguồn nước nào đã, đang và sẽ được sử dụng – đối tượng của quy hoạch tài nguyên nước. Tiếp đến, với mỗi nguồn nước đó cần phải được xác định cụ thể phạm vi về không gian để có thể xem xét và đánh giá toàn diện. Thực tế hiện nay, trong triển khai các quy hoạch tài nguyên nước, cả hai vấn đề trên thường chưa rõ ràng và chưa được quan tâm xem xét, mặc dù đây là những bước đầu tiên, quan trọng của mỗi nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước.

Cảnh báo, dự báo tài nguyên nước - vấn đề quan trọng trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước

Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển gia tăng dân số cùng với các nhu cầu khai thác, sử dụng nguồn nước gia tăng nhanh chóng, cùng với đó hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu đã và đang diễn ra mạnh mẽ tác động tới các thủy hệ, làm tăng thêm sự thay đổi phức tạp và nghiêm trọng liên quan tới nguồn nước. Cũng như trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các vấn đề khô hạn và xâm nhập mặn diễn ra phức tp trên diện rộng và nghiêm trọng, việc dự báo thông thường không đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn. Các khu vực kinh tế trọng điểm, là nơi phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ dẫn đến các nguy cơ về suy giảm mực nước, xâm nhập mặn hoặc những vùng ven biển, khan hiếm nguồn nước cần được cảnh báo nguy cơ suy thoái nguồn và xâm nhập mặn trong kỳ khô hạn. Chính vì vậy, việc đánh giá, dự báo tài nguyên nước trở thành vấn đề quan trọng trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

Cần tăng cường trang thiết bị nghiên cứu để cảnh báo và dự báo tài nguyên nước tốt hơn

Tài nguyên nước là thành phần chủ yếu của môi trường sống, quyết định sự thành công trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia. Hiện nay nguồn tài nguyên thiên nhiên quý hiếm và quan trọng này đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm và cạn kiệt. Nguy cơ thiếu nước, đặc biệt là nước ngọt và sạch là một hiểm họa lớn đối với sự tồn vong của con người tại các lưu vực sông cũng như toàn bộ sự sống trên trái đất. Bên cạnh đó, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, ngập úng, nước biển dâng... là các tác động của biến đổi khí hậu tới tài nguyên nước. Vì vậy, công tác cảnh báo, dự báo đưa ra các thông tin về diễn biến của mực nước, lưu lượng cũng như xâm nhập mặn và các tác hại do nước gây ra.

Phương pháp đánh giá tài nguyên nước dưới đất cho bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc

Các phương pháp đánh giá tài nguyên nước dưới đất cho bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc

Nguyên tắc thành lập bản đồ mô đun dòng ngầm

Bộ bản đồ mô đun dòng ngầm được được thành lập theo nguyên tắc từ bao quát đến cụ thể, từ đại diện đến chi tiết, nghĩa là được cắt mảnh và chi tiết hóa theo diện tích từng tỉnh từ bản đồ mô đun dòng ngầm miền địa chất thủy văn.

Nguyên tắc thành lập và phương pháp thực hiện bộ bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 toàn quốc

Bản đồ tài nguyên nước dưới đất được xây dựng theo nguyên tắc thể hiện nội dung các kết quả nghiên cứu về tài nguyên nước dưới đất. Theo nguyên tắc này, các thông tin chính thể hiện trên bản đồ là các thông tin về trữ lượng nước dưới đất, chất lượng nước dưới đất, các yếu tố nền sử dụng.