Tue03092021

Last update02:00:00 PM GMT

Các quy định về dự báo, cảnh báo tài nguyên nước của các nước trên thế giới

There are no translations available.

Trên thế giới, các quôc gia có nền khoa học kỹ thuật phát triển như Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Úc, Thụy Điển..., công tác dự báo cảnh báo tài nguyên nước đã ở trình độ cao, các kết quả dự báo tài nguyên nước có độ tin cậy, phục vụ nhanh chóng kịp thời. Các thông tin dự báo, cảnh báo chi tiết về tài nguyên nước tại các lưu vực sông trên toàn quốc được cập nhật thường xuyên và đưa lên các website để tra cứu, lập kế hoạch sử dụng, quản lý và phân bổ nguồn nước giữa các lưu vực sông một cách hợp lý, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Để có được kết quả như trên, các văn bản, quy định đã được ban hành từ khá sớm dưới dạng policy (luật), act (quy định) hoặc guidance (hướng dẫn)…

Các tiêu chí để lựa chọn nguồn và số lượng, vị trí điểm phân bổ nguồn nước trên thế giới

There are no translations available.

Khi tiến hành lập quy hoạch tài nguyên nước thì điều đầu tiên là cần xác định cụ thể những nguồn nước nào đã, đang và sẽ được sử dụng – đối tượng của quy hoạch tài nguyên nước. Tiếp đến, với mỗi nguồn nước đó cần phải được xác định cụ thể phạm vi về không gian để có thể xem xét và đánh giá toàn diện. Thực tế hiện nay, trong triển khai các quy hoạch tài nguyên nước, cả hai vấn đề trên thường chưa rõ ràng và chưa được quan tâm xem xét, mặc dù đây là những bước đầu tiên, quan trọng của mỗi nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước. Rõ ràng, để chọn lựa được nguồn nước và phạm vi sẽ cần đến các tiêu chí, chỉ số cũng như những chỉ dẫn cần thiết cho ứng dụng thực tế.

Hiệu quả của việc ứng dụng bộ công cụ mô hình toán dự báo tài nguyên nước mặt, nước dưới đất phù hợp với điều kiện lưu vực sông Việt Nam

There are no translations available.

Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan và Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

Mục tiêu và nội dung chủ yếu của bộ công cụ mô hình toán dự báo tài nguyên nước mặt, nước dưới đất phù hợp với điều kiện lưu vực sông Việt Nam

There are no translations available.

Tài nguyên nước luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa như nước ta hiện nay. Mặc dù là tài nguyên có thể tái tạo, song tài nguyên nước của mỗi quốc gia vẫn chỉ là hữu hạn. Trong những năm gần đây, tài nguyên nước diễn biến ngày càng phức tạp theo những chiều hướng bất lợi. Do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như biến đổi khí hậu, khai thác quá mức, chặt phá rừng đầu nguồn... nên các vấn đề về hạn hán, xâm nhập mặn xuất hiện ở nhiều nơi và xảy ra thường xuyên hơn. Những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của cộng đồng và là vấn đề của toàn xã hội. Có thể nói, công tác dự báo tài nguyên nước có tầm quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đặc biệt trong công tác chủ động phòng tránh thiên tai do nước gây ra.

Nguyên nhân xâm nhập mặn nước dưới đất và các phương pháp chính để hạn chế xâm nhập mặn nước dưới đất tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

There are no translations available.

Từ các công bố khoa học nghiên cứu về xâm nhập mặn nước dưới đất trên thế giới và trong nước có thể rút ra nhận định nguyên nhân gây nên xâm nhập mặn nước dưới đất ở mỗi khu vực khác nhau có thể khác nhau, phụ thuộc vào điều kiện địa chất, địa chất thủy văn, cũng như lịch sử tiến hóa địa chất của từng khu vực. Các công trình nghiên cứu đều sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để xác định cơ chế xâm nhập mặn nước dưới đất, dịch chuyển vật chất trong các tầng chứa nước…

Họp Hội đồng thẩm định đề cương dự án “Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”

There are no translations available.

IMG_8238Chiều ngày 07/01/2019, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra họp Hội đồng thẩm định đề cương dự án “Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”. Tham dự buổi thẩm định có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Phó Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng còn có các chuyên gia cùng lãnh đạo các Ban của Trung tâm.