Fri03052021

Last update02:00:00 PM GMT

Việc xây dựng mới 70 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực Bắc Trung Bộ sẽ góp phần đảm bảo cung cấp thông tin nguồn nước, phục vụ công tác quản lý, khai thác và phát triển các nguồn nước trong vùng

There are no translations available.

Anh_70_quan_tracTính đến tháng 7 năm 2015, theo thống kê về hiện trạng khai thác và sử dụng nước của các tỉnh trên cả nước, hiện tượng thiếu nước xảy ra ở nhiều nơi, trong đó các tỉnh miền Trung gặp nhiều khó khăn nhất. Ở vùng Bắc Trung Bộ, một số huyện của tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, hầu hết các huyện tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và một số huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã phải chung sống với hiện tượng thiếu nước vào các tháng mùa khô.

Hội thảo kỹ thuật Dự án “Biên hội, thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”

There are no translations available.

IMG_7716_re

Ngày 13 tháng 11 năm 2015, tại trụ sở, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội thảo kỹ thuật Dự án “Biên hội, thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”. TS. Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì Hội thảo.

Đề án “Lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50.000 các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận”

There are no translations available.

IMG_7644_resizeVới mục tiêu tạo cơ sở trong việc tìm kiếm, đánh giá, thăm dò các nguồn nước dưới đất nhằm phục vụ cho khai thác ăn uống, sinh hoạt, tưới và nuôi trồng thủy sản, đồng thời làm sáng tỏ điều kiện địa chất thủy văn trên diện tích hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận để làm căn cứ định hướng cho quy hoạch sử dụng hợp lý lãnh thổ, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, năm 2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thực hiện đề án “Lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50.000 các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận”.

Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”

There are no translations available.

Mục tiêu:
Đánh giá chi tiết đặc điểm phân bố, số lượng, chất lượng tài nguyên nước; đánh giá khả năng lưu giữ và phát triển nguồn nước;
Kết hợp tạo nguồn và xây dựng một số công trình cấp nước phục vụ dân sinh – kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng tại các đảo quan trọng, có tầm chiến lược thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng Thủ đô Hà Nội”

There are no translations available.

IMG_7570
Với mục tiêu đánh giá sơ bộ tiềm năng, đặc điểm phân bố, trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý, bảo vệ tài nguyên nước để làm cơ sở thực hiện quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng Thủ đô Hà Nội”.

Dự án “Biên hội- thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”

There are no translations available.

Với mục tiêu thành lập được bộ bản đồ tài nguyên nước dưới đất cho các tỉnh, thành trên toàn quốc phục vụ công tác quy hoạch, quản lý bảo vệ tài nguyên nước dưới đất; góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin tài nguyên nước quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện Dự án “Biên hội- thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”.