Fri03052021

Last update02:00:00 PM GMT

"Assessing the impact of climate change, sea level rise on groundwater resources Central Coast (from Da Nang to Phu Yen) and propose solutions planning and protection of underground water resources in the face climate change situation "

IMG_1016Ngày 01/4/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc Họp Hội đồng nghiệm thu báo cáo tổng kết, kết thúc dự án “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất vùng ven biển miền Trung (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) và đề xuất giải pháp quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu” do TS. Hồ Minh Thọ - Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Trung làm chủ nhiệm dự án.

426 vùng núi cao, vùng khan hiếm nước thuộc 41 tỉnh trong cả nước sẽ sớm được sử dụng nguồn nước dưới đất có chất lượng phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước cung cấp cho ăn uống sinh hoạt

There are no translations available.

Bo_Hop_Chuong_trinh_nuoc_vung_cao

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, vừa qua, ngày 16 tháng 12 năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3286/QĐ-BTNMT phê duyệt nội dung và dự toán Dự án số 1 “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” thuộc Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện Dự án.

Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”

There are no translations available.

63932058Thế kỷ 21 được thế giới xem là “Thế kỷ của đại dương”, nhiều quốc gia trên thế giới đang hướng mạnh ra biển để phát triển, hội đủ ba thế mạnh: mạnh về kinh tế biển; mạnh về khoa học biển và mạnh về thực lực quản lý tổng hợp biển. Việt Nam nằm bên bờ Biển Đông, đã có lịch sử phát triển lâu dài luôn gắn liền với biển. Khai thác nguồn lợi biển đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước, nhất là cho xuất khẩu. Việt Nam không chỉ có bờ biển dài mà còn có hệ thống quần đảo và đảo phong phú, trải dài từ vùng biển Quảng Ninh đến Kiên Giang. Các đảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh hải và phát triển kinh tế biển của Việt Nam.

Dự án “Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải đồng bằng Bắc Bộ (các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình)”

There are no translations available.

bacbo_duyen_haiTrung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải đồng bằng Bắc Bộ (các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình)”  từ năm 2014 - 2016.

Hoàn thiện xây dựng đề cương chi tiết Dự án số 1 “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”

There are no translations available.

May_khoan_dandoChương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” là một chương trình toàn diện, tổng thể, đồng thời góp phần thu hẹp khoảng cách vùng, miền và nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh và giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia. Trong đó Dự án số 1 “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” có vai trò quyết định đến thành công của toàn bộ Chương trình.

Dự án "Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpok"

There are no translations available.

Năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện dự án "Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpok".