Fri03052021

Last update02:00:00 PM GMT

Implement plans to implement the project "Protection of underground water in large urban areas" in the city. Buon Ma Thuot

BMT_1Ngày 19/5/2016, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Trung đã báo cáo Lãnh đạo Trung tâm QH&ĐTTNNQG về tình hình triển khai Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” tại đô thị Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Ông Nguyễn Ton, Chủ nhiệm thành phần đề án báo cáo tại cuộc họp.

"It should urgently focus under construction in urban centers focus"

IMG_1493_reĐó là ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh trong cuộc họp Báo cáo triển khai thi công Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” ở đô thị Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thái nguyên được tổ chức ngày 12/5/2016 tại trụ sở Trung tâm QH&ĐTTNNQG.

Nawapi search mission deployed water sources, ensuring fresh water source for the people serving Mekong Delta

TC_LK_VCBL_5-5-2016-3_suaSong song với việc triển khai thi công tìm kiếm nguồn nước sinh hoạt phục vụ chống hạn trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, trong tháng 5 năm 2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cũng đang khẩn trương tiến hành thi công khoan tìm kiếm nguồn nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt chống hạn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.

Nawapi search in progress to serve drinking water supply against drought in the provinces of Gia Lai and Dak Lak.

Gia Lai và Đăk Lăk là hai trong số 05 tỉnh Tây Nguyên chịu hạn hán khốc liệt nhất trong năm 2016. Thi công tìm kiếm nguồn nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt chống hạn trên địa bàn vùng Kông Htok (huyện Chư Sê), Đê Ar (huyện Mang Yang) tỉnh Gia Lai và Ea Kly- Krông Buk (huyện Krông Păk), Tân Hòa (huyện Buôn Đôn) tỉnh Đăk Lăk là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách mà Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia đang triển khai thực hiện trong tháng 4 và tháng 5 năm 2016.

Board meeting for approval overs topic level scientific and technological base "Research scientific basis and practical building evaluation criteria of quality forecasts of water resources on earth, serving warning, forecasting water resources underg

IMG_1029Chiều ngày 1/4/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức cuộc Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở mở mới năm 2016: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây  dựng tiêu chí đánh giá chất lượng dự báo tài nguyên nước   dưới đất, phục vụ cảnh báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất” do ThS. Thân Văn Đón - Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia - làm chủ nhiệm đề tài. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Chí Công - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc Gia; các thành viên của Hội đồng cùng đại diện các Phòng, Ban trực thuộc trung tâm.

Council meeting notes for approval subject grassroots S & T: "Research methods for determining the amount of water can be allocated to the subjects in the planning of water use of water resources"

IMG_1022Chiều ngày 1/4/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức cuộc Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở mở mới năm 2016: “Nghiên cứu phương pháp xác định lượng  nước mặt có thể phân bổ cho các đối tượng sử dụng nước trong quy hoạch tài nguyên nước” do KS. Phạm Thị Hồng Nhung - Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước - làm chủ nhiệm đề tài. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Chí Công - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc Gia; các thành viên của Hội đồng cùng đại diện các Phòng, Ban trực thuộc trung tâm.