Wed01272021

Last update04:52:59 AM GMT

Phân tích đánh giá tính hiệu quả của Dự án Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

There are no translations available.

Tài nguyên nước là vấn đề đang được các cấp thẩm quyền quan tâm, đặc biệt đây là vùng kinh tế quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước, do đó kết quả nghiên cứu phải đảm bảo tính thực tế. Những thông tin của dự án này sẽ là định hướng quan trọng nhằm giải quyết vấn đề nước trong việc thiết kế và điều chỉnh quy hoạch không chỉ đối với khu vực đô thị, công nghiệp mà còn cấp thiết cả vùng nông thôn và các ngành nghề khác.

Tính cấp thiết công tác Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

There are no translations available.

Để phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế, Chính phủ Việt Nam đã quyết định thành lập 4 vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ): Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, kèm theo đó là phê duyệt các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng KTTĐ này. Trong những năm qua, đi kèm theo sự phát triển kinh tế - xã hội là sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên. Những dữ liệu từ hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường cho thấy, tài nguyên nước trong một số vùng đã có dấu hiệu suy thoái, cạn kiệt dẫn đến mất cân bằng về cung - cầu và tác động tiêu cực đến chất lượng nguồn nước.

Đánh giá hiệu quả của Dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt các xã biên giới Việt – Lào từ Hà Tĩnh đến Kon Tum

There are no translations available.

Các giá trị dự án tạo ra không tính cụ thể bằng giá trị định lượng về kinh tế tài chính. Tuy nhiên, Dự án được thực hiện sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho các ngành khai thác, sử dụng nguồn nước mặt đặc biệt là góp phần giải quyết nguồn nước cho các hộ dân nghèo nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế và giữ vững anh ninh, quốc phòng vùng biên giới Việt - Lào.

Thắp sáng tình hữu nghị Việt – Lào qua dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt các xã biên giới Việt – Lào từ Hà Tĩnh đến Kon Tum

There are no translations available.

Nhân dân hai nước vùng biên giới Việt - Lào nói chung cũng như trên lưu vực các sông Thạch Hãn, Vu Gia – Thu Bồn, sông Hương, sông Gianh nói riêng có truyền thống đoàn kết, đấu tranh chống kẻ thù chung, giành độc lập dân tộc. Đất nước hòa bình, độc lập đã trên 30 năm nhưng nhân dân các xã vùng biên giới vẫn sống trong điều kiện đặc biệt khó khăn cả về vật chất và tinh thần, đặc biệt là khan hiếm nguồn nước phục vụ sinh hoạt; phát triển kinh tế, xã hội và thu hút đầu tư.

Kiểm tra thực địa Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” tại tỉnh Lạng Sơn

There are no translations available.

IMG_6185Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 8 năm 2019, đoàn kiểm tra của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tiến hành kiểm tra tình hình công tác thực địa tại các vùng điều tra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước và Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước thực hiện.

Kết quả thực hiện điều tra đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc bộ đến nay

There are no translations available.

Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ phần thuộc lãnh thổ Việt Nam gồm hai tỉnh, thành phố có tuyến vành đai kinh tế đi qua là Quảng Ninh và Hải Phòng, có diện tích tự nhiên 7.418,8 km2, dân số gần 2,9 triệu người, chiếm 2,24% diện tích tự nhiên và 3,44% dân số cả nước. Hiện nay, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, các khu đô thị, khu du lịch và công nghiệp phát triển với tốc độ cao, do đó nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng.