Wed01272021

Last update04:52:59 AM GMT

Kết quả đạt được khi xây dựng mô hình quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình

There are no translations available.

Dự án đã thu thập toàn bộ mặt cắt ngang lòng sông trong sơ đồ thủy lực Mike 11 trong dự án “Lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng-Thái Bình”. Các mặt cắt chủ yếu đo đạc năm 1999-2000 với khoảng 36 sông chính với 1086 mặt cắt (trung bình 2Km/MC). Bổ sung các mặt cắt đo mới từ 2008-2012 trong các dự án gần đây đã được  nhiều đơn vị đo đạc để xây dựng mô hình riêng.

Các đặc điểm của tầng chứa nước nghiên cứu ở khu vực vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc bộ đến nay

There are no translations available.

Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ phần thuộc lãnh thổ Việt Nam gồm hai tỉnh, thành phố có tuyến vành đai kinh tế đi qua là Quảng Ninh và Hải Phòng, có diện tích tự nhiên 7.418,8 km2, dân số gần 2,9 triệu người, chiếm 2,24% diện tích tự nhiên và 3,44% dân số cả nước.

Hiện trạng sụt lún đất nền tại thành phố Hà Nội

There are no translations available.

Quá trình khai thác nước ngầm tại Hà Nội bắt đầu từ năm 1909. Nhưng mãi đến năm 1988, tức là sau 80 năm khai thác nước trên cơ sở các tài liệu hiện có, đã xây dựng 32 mốc quan trắc lún tại Hà Nội và các điểm điển hình, đồng thời tiến hành quan trắc lún mặt đất. Khi đó, người ta tiến hành đo đạc 1 năm 1 lần vào mùa khô các năm 1988, 1989, 1990, 1991. Đến năm 1996 số mốc quan trắc lún là 45 điểm và cho đến nay các mốc đo lún này không còn hoạt động.

Cần phải điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long

There are no translations available.

Trong thời gian qua dư luận xã hội đề cập đến vấn đề lún mặt đất do việc khai thác nước ngầm ở các đô thị lớn là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và vùng đồng bằng sông Cửu Long, đây là vấn đề lớn đang được toàn xã hội quan tâm và Chính phủ đã giao các Bộ, ngành, địa phương liên quan báo cáo về tình hình sụt lún nền đất tại các đô thị.

Các quy định có liên quan đến cảnh báo dự báo tài nguyên nước ở nước ta.

There are no translations available.

Ở nước ta việc nghiên cứu và dự báo tài nguyên nước được quan tâm khá sớm vào năm 1960-1975, tuy nhiên thời điểm này có rất ít các quy định, văn bản hỗ trợ cho công tác thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước, mới chỉ nghiên cứu ứng dụng với các phương pháp cho bài toán dự báo, chưa cụ thể hóa thành các quy trình, quy định rõ ràng.

Điều hành tác nghiệp dự báo, cảnh báo tài nguyên nước qua "Hệ thống tác nghiệp cảnh báo, dự báo tài nguyên nước"

There are no translations available.

Cách mạng công nghệ 4.0 có tác động to lớn đến mọi mặt của đời sống, chính trị, kinh tế, xã hội. Việt Nam, tuy là quốc gia có trình độ phát triển trung bình về khoa học công nghệ nhưng không thể thụ động đứng ngoài xu thế đó mà cần chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện để nắm bắt, tiếp cận với cách mạng công nghệ 4.0.