Sun04052020

Last update03:14:50 AM GMT

Kết quả đề tài:”Nghiên cứu xây dựng các phương pháp dự báo tài nguyên nước dưới đất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ”

There are no translations available.

Sự phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ, nhiều khu đô thị, khu công nghiệp,.. được mở rộng và phát triển, hạ thấp mực nước dưới đất ngày một tăng ở các khu đô thị, khu công nghiệp. Công tác quản lý tài nguyên nước đòi hỏi công tác dự báo có tính cập nhật, thường xuyên, độ chính xác cao hơn. Xuất phát từ thực tế đó, công tác dự báo tài nguyên nước dưới đất cần được đầu tư để chuyển hóa thông tin đến các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách. Nghiên cứu xây dựng các phương pháp dự báo tài nguyên nước dưới đất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ là một việc làm thiết thực, mang tính ứng dụng cao. Để phục vụ công tác dự báo tài nguyên nước dưới đất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước đã thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu xây dựng các phương pháp dự báo tài nguyên nước dưới đất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ”. Một số kết quả đề tài:
Đề tài đã nêu và phân tích về tổng quan các phương pháp dự báo ở trên thế giới và ở Việt Nam. Trong đó phương pháp xác suất thống kê và phương pháp mô hình được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất.
Đã phân tích rõ những điều kiện hình thành và các nhân tố ảnh hưởng đến nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ. Điều kiện hình thành như: Địa hình, địa mạo, địa chất, địa chất thuỷ văn… Nhân tố ảnh hưởng gồm các nhóm khí tượng - thuỷ văn, hải văn (thuỷ triều), của khai thác nước dưới đất…
Đề tài đã nghiên cứu và lựa chọn phương pháp dự báo tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ: dự báo ngắn hạn bằng phương pháp xác xuất thống kê tương quan đơn biến hoặc đa biến và dự báo trung hạn hoặc dài hạn bằng phương pháp mô hình.
Đã áp dụng phương pháp tương quan đơn biến và đa biến dự báo mực nước ngắn hạn 6 tháng đối với một công trình quan trắc nằm trong vùng khí tượng, thủy văn. Kết quả dự báo mực nước 6 tháng theo các nhân tố ảnh hưởng như khí tượng, thủy văn đối với một số điểm quan trắc tương đối chính xác. Tuy nhiên đối với việc áp dụng phương trình tương quan đối với các vùng bị phá hủy do khai thác nước không áp dụng được do số liệu về hiện trạng khai thác không đủ để lập mối tương quan. Do đó, cần phải áp dụng phương pháp mô hình để dự báo đối với khu vực bị phá hủy do khai thác nước.
Đã áp dụng phương pháp mô hình Dự báo mực nước dài hạn cho tỉnh Nam Định đến năm 2020 theo nhu cầu sử dụng nước của tỉnh. Với kịch bản 1 với nhu cầu sử dụng nước từ năm 2010 đến 2020 là 25891m3/ngày và kịch bản 2 với nhu cầu sử dụng nước từ năm 2010 đến 2020 là 32363m3/ngày. Kết quả dự báo theo kịch bản 1 thì độ sâu mực nước tại Q.109a là 14,43m thấp hơn so với mực nước thấp nhất 6 tháng đầu năm 2012 là 2,98m. Kết quả dự báo theo kịch bản 2 thì độ sâu mực nước tạ Q.109a là 15,54m thấp hơn 4,09m so với mực nước thấp nhất 6 tháng đầu năm 2012.

18ht1Kết quả tính cân bằng nước năm 2020 theo kịch bản 1

Dự báo được trữ lượng có thể khai thác được của tỉnh Nam Định với tiêu chí an toàn (tránh tác động tiêu cực xảy ra) mực nước hạ thấp cho phép (Hcp) là 50m. Kết quả cho thấy rằng nếu việc khai thác nước nếu chỉ tập trung vào khu vực như (Q.109a) thì chỉ đáp ứng được với lưu lượng khai thác Q=89.873m3/ngày. Còn nếu việc khai thác phân bổ rộng ở phương án 2 thì lưu lượng khai thác có thể đạt tới 261.203m3/ngày

Ước tính giá trị kinh tế sử dụng nước trong quy hoạch tài nguyên nước trên sông Vệ

There are no translations available.

Ước tính giá trị kinh tế sử dụng nước đóng vai trò quan trọng trong bài toán quy hoạch tài nguyên nước và cụ thể là phân bổ nguồn nước, là một khái niệm mới trong việc xác định lượng nước phân bổ cho các ngành sử dụng nước được thực hiện dựa trên quy trình, phương pháp ước tính và sử dụng giá trị kinh tế sử dụng nước trong lựa chọn phương án phân bổ đề tài đã đưa ra.

Dự án thành phần 7 "Điều tra đánh giá tài nguyên nước một số đảo, cụm đảo quan trọng"

There are no translations available.

Ban_giao_BLV_3Dự án thành phần 7 "Điều tra đánh giá tài nguyên nước một số đảo, cụm đảo quan trọng" thuộc Dự án "Điều tra cơ bản môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải".

Điểm mới của phần mềm cơ sở dữ liệu quan trắc quốc gia

There are no translations available.

Trong những năm gần đây, mạng quan trắc quốc gia đã phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng các công trình. Phần mềm quan trắc quốc gia cũ do được xây dựng từ lâu nên thiếu một số chức năng mới phù hợp với nhu cầu thực tế hiện nay. Xuất phát từ thực tế đó, đề tài khoa học cấp cơ sở: “ Nghiên cứu nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu quan trắc quốc gia ” Phần mềm hỗ trợ chiết xuất cơ sở dữ liệu là phần mềm cho phép mỗi cá nhân, đơn vị dễ dàng tìm hiểu, thực hiện công việc; chia sẻ, khai thác các tài liệu thống kê, xuất bản đặc trưng, báo cáo.

Hoàn thiện mạng lưới quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ

There are no translations available.

Sau gần 20 năm vận hành mạng lưới Quan trắc quốc gia tài nguyên môi trường nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ đã mang lại những kết quả theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế - xã hội đã làm cho tài nguyên nước dưới có những biến động. Trong khi đó, mạng quan trắc hiện tại được thiết kế nhằm mục tiêu nghiên cứu động thái, những quy luật chung của nước dưới đất mà chưa bao quát, kiểm soát biến động tài nguyên nước dưới đất do các tác động từ các hoạt động phát triển kinh tế xã hội gây nên, đặc biệt là việc khoan khai thác nước. Trong khi đó, mục tiêu nhiệm vụ đặt ra cho mạng quan trắc quốc gia tài nguyên môi trường nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ hiện nay là: ngoài nhiệm vụ nghiên cứu động thái còn phải quan trắc kiểm soát được tài nguyên nước dưới đất phục vụ công tác quản lý Nhà nước, quy hoạch sử dụng khai thác hợp lý và bền vững.

Xác định dòng chảy tối thiểu trên dòng chính lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

There are no translations available.

Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn là một trong số chín lưu vực sông lớn của Việt Nam với diện tích lựu vực 10.350 km2 thuộc các tỉnh, thành phố: Kon Tum, Quảng Nam, Đà Nẵng.