Mon07162018

Last update08:47:43 AM GMT

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 01 năm 2017 vùng duyên hải Nam trung bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, QuảngNgãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đấtnăm 2016 và tháng đầu năm 2017, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích,đánh giá để dự báo mực nước tháng 2 và tháng 3 cho hai tầng chứa nước chính là tầngchứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thể hiệnchi tiết như sau:

I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung BộI.

1. Tầng chứa nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1/2017 so với mực nước trung bình tháng12/2016: mực nước có xu thế hạ, với 17/22 công trình có mực nước hạ, 3/22 công trìnhcó mực nước dâng và 2/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là1,25m tại xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (QT8a-QN). Giá trị dâng caonhất là 0,27m tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT12a-QD).

Trong tháng 1/2017: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 4,10m tại xã DuyTrung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (QT11a-QD), mực nước trung bình thángnông nhất là 0,42m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN).

NTB_S__din_bin_mc_nc_thng_1_2017_tng_qhSơ đồ diễn biến mực nước tháng 01_2017 tầng qh

 

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 01 năm 2017 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầngchứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3),tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứanước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2016và tháng đầu năm 2017 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá đểdự báo cho tháng 2 và 3 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 so với giá trị trung bình tháng 12 mực nướccó xu thế hạ là chính, có 33/42 công trình mực nước hạ, có 2/42 công trình có mực nướcdâng và 7/42 công trình mực nước dâng không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,77m tạiphường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020) và giá trị dâng cao nhất là0,44m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (Q023020M1).

Trong tháng 1: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,88m tại phường 3, TPSóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là0,89m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

NB_S__din_bin_mc_nc_thng_1_nm_2017_tng_qp3Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 1 năm 2017 tầng qp3

 

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 01 năm 2017 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến giàgồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổngphun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun tràoBazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa cácthành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyênnước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 2 và tháng 3 năm 2017.Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2017 so với giá trị trung bình tháng12 năm 2016: mực nước có xu thế hạ chiếm ưu thế, có 23/32 công trình có mực nướchạ 7/32 công trình có mực nước dâng, và 2/32 công trình có mực nước dâng hạ khôngđáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,06m tại Hà Tam-Đăk Pơ-Gia Lai (LK14T) và giá trịdâng cao nhất là 1,20m tại TT.Phú Thiện-Phú Thiện-Gia Lai (CB1-IV) (xem hình 1).

Trong tháng 1: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,99m tại Ninh Gia-ĐứcTrọng-Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,80m tạiQuảng Điền-Krông Ana-Đắk Lắk (LK76T).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 so với cùng thời điểm 1 năm, 5năm và 10 năm trước được ghi chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3 và 4. Mực nước suygiảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 0,78m;1,82m và 1,46m tại Phú Thiện-Gia Lai và Krông Nô-Đắk Nông.

TN_S__din_bin_mc_nc_thng_1_tng_QSơ đồ diễn biến mực nước tháng 1 tầng Q

 

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo tài nguyên nước mặt 01/2017 vùng Duyên hải Nam trung bộ và Tây nguyên

Vùng Nam Trung Bộ hiện có 03 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt được xâydựng theo Quyết định số 2208/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2008 của Bộ Tài nguyên vàMôi trường về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng mới 4 trạmquan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2007-2010”. Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàmlượng chất lơ lửng và chất lượng nước.

Các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ được bố trí như sau:

- Trạm Phú Ninh (tọa độ địa lý: 13o42’ vĩ độ Bắc, 108o10’ kinh độ Đông) nằmtrên bờ phải sông Yên Thuận, thuộc thôn I, xã Tam Sơn huyện Núi Thành tỉnh QuảngNam; thuộc lưu vực sông Tam Kỳ, diện tích lưu vực khống chế là 120 km2; được quantrắc từ tháng 4 năm 2011.

- Trạm An Thạnh (tọa độ địa lý: 12º10’ vĩ độ Bắc 108º07’ kinh độ Đông) nằmtrên bờ trái sông Kỳ Lộ, thuộc thôn Phú Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên;thuộc lưu vực sông Kỳ Lộ, diện tích lưu vực khống chế là 1180 km2; được quan trắc từtháng 4 năm 2011;

- Trạm Nha Phu (tọa độ địa lý: 110 43’ vĩ độ Bắc, 1080 22’ kinh độ Đông)được xây dựng ở bờ trái sông Dinh, thuộc thôn Hội Phú Bắc I, xã Ninh Phú huyệnNinh Hòa tỉnh Khánh Hòa; thuộc lưu vực sông Ba, diện tích lưu vực khống chế là 750km2; được quan trắc từ tháng 7 năm 2011;

NTB_TN_NuocmatSơ đồ mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên nước mặt - vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

 

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 01 năm 2017 vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứanước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên vàtầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dướiđất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng2 và tháng 3 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2017 so với trung bình tháng 12năm 2016: nhìn chung mực nước có xu thế dâng không đáng kể trên toàn đồng bằngvới giá trị trung bình là 0,04m. Do thời gian này đang trong thời kỳ đổ ải nên trongtháng 1 có 20/41 công trình quan trắc mực nước dâng cao phân bố hầu hết trên đồngbằng, 11 công trình có mực nước biến động không đáng kể và 10/41 công trình quantrắc mực nước dâng cao. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,13m tại P. Mạo Khê, TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Q.141) và dâng cao nhất là 0,60m tại xã Đại Đồng,huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (Q.147).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,14m trên mặt đất tại phường HoàngLiệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 12,08m tại phường Tứ Liên,quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

BB_S__din_bin_mc_nc_di_t_trung_bnh_thng_1_tng_qhSơ đồ diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 tầng qh

 

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 12 năm 2016 vùng duyên hải Nam trung bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, QuảngNgãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đấtnăm 2015 và 2016, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dựbáo mực nước tháng 1 và tháng 2 năm 2017 cho tầng chứa nước chính là tầng chứanước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thể hiện chi tiếtnhư sau:

I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung BộI.

1. Tầng chứa nước Holocen (qh)

Trong hai tháng vừa qua, vùng Nam Trung Bộ phải hứng chịu đợt lũ lớn. Nướctrên các sông dâng cao làm cho nước dưới đất có xu thế dâng ở hầu hết các công trìnhquan trắc. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 so với mực nước trung bình tháng11: mực nước có xu thế dâng, với 21/22 công trình có mực nước dâng, 1/22 công trìnhcó mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 3,01m tại xã Phổ An,huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN).

Trong tháng 12: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 4,03m tại xã BìnhGiang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT10a-QD), mực nước trung bình thángnông nhất là +0,03m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN).

NTB_S__din_bin_mc_nc_thng_12_tng_qhSơ đồ diễn biến mực nước tháng 12 tầng qh

 

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2016 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến giàgồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổngphun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun tràoBazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa cácthành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyênnước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 12 năm 2016 và tháng 1năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 so với giá trị trung bình tháng 10: mựcnước có xu thế hạ và dâng, có 16/32 công trình có mực nước hạ, 15/32 công trình cómực nước dâng, và 1/32 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạthấp nhất là 1,35m tại Ia Piar-Phú Thiện-Gia Lai (CR313) và giá trị dâng cao nhất là1,81m tại Ia RSươn-Krông Pa-Gia Lai (LK33aT) (xem hình 1).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,79m tại Ninh Gia-ĐứcTrọng-Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,33m tại TânVăn-Lâm Hà-Lâm Đồng (LK117T).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với cùng thời điểm 1 năm, 5năm và 10 năm trước được ghi chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3 và 4. Mực nước suygiảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 1,14m;2,59m và 1,86m tại Phú Thiện-Gia Lai.

TN_S__din_bin_mc_nc_thng_11_tng_QSơ đồ diễn biến mực nước tháng 11 tầng Q

 

Xem chi tiết tại đây 1

Xem chi tiết tại đây 2