Sun01242021

Last update12:29:20 AM GMT

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TN NDĐ tháng 10.2015 vùng duyên hải Nam Trung bộ

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TN NDĐ tháng 10.2015 vùng duyên hải Nam Trung bộ 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 so với giá trị trung bình tháng 8: nhìn chung mực nước có xu thế dâng là chính. Giá trị dâng cao nhất là 0,65m tại xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16b-QD) và giá trị hạ thấp nhất là 0,30m tại xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT73b-QN).  

Trong tháng 9: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,62m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,96m tại TT Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD)

Pansy4Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 9 tầng qh

Để xem kết quả chi tiết, bạn đọc có thể tải theo link sau:

 

http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=81%3Abn-tin-thong-bao-d-bao-va-cnh-bao-tn-nd-thang-102015-vung-duyen-hi-nam-trung-b&id=12%3Anam-b&lang=vi

 

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên NDĐ vùng Nam Bộ tháng 10.2015

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 9 tháng năm 2015 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 10 và 11. Kết quả chi tiết bạn đọc có thể tải tại link sau:

Diễn biến mực nước tháng 9 năm 2015 tầng qp3

http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=80%3Abn-tin-thong-bao-d-bao-va-cnh-bao-tai-nguyen-nd-vung-nam-b-thang-102015&id=12%3Anam-b&lang=vi

 

 

 

 

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TNN dưới đất vùng Đồng bằng Bắc Bộ tháng 10/2015

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới.

Pansy2Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 tầng qh

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 10 và tháng 11 năm 2015. Kết quả chi tiết bạn đọc có thể tải về tại địa chỉ sau: Tải về

Bản tin thông báo tài nguyên nước mặt vùng Tây Nguyên 10/2015

Bản tin tài nguyên nước mặt cung cấp thông tin số lượng, chất lượng nước nhằm phục vụ kịp thời hiệu quả cho công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bản tin tài nguyên nước mặt được công bố định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm dựa trên kết quả quan trắc của 7 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Pansy1Hình 1.2: Sơ đồ mạng lưới quan trắc tài nguyên nước mặt - vùng Tây Nguyên

Để Download bản tin bạn có thể download theo đường link sau: Tải về

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 9.2015 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 9 và tháng 10 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 có xu thế dâng cao so với trung bình tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,47m tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (QT3-TH).

Pansy18Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 8 tầng qh

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 và so với cùng thời điểm 1 năm trước được thể hiện chi tiết trong bảng 1, 2 và hình 1,2.

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TN NDĐ tháng 9.2015 vùng duyên hải Nam Trung bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 8 tháng đầu năm 2015, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 9 và 10 cho tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh), tầng chứa nước Pleistocene (qp) và khe nứt Cambri - Orđovic (Є-O). Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 tầng qh: nhìn chung mực nước có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,37m tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT12-QD) và giá trị dâng cao nhất là 0,12m tại xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Ngãi (QT7a-QN).

Pansy17Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 8 so với tháng 7

Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,54m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,03m tại TT Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên NDĐ vùng Nam Bộ tháng 9.2015

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 8 tháng năm 2015 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 9 và 10. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 so với giá trị trung bình tháng 7: nhìn chung mực nước có xu thế dâng và dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,85m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh (Q09902B) và mực nước hạ thấp là 0,59m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh (Q01302DM1).

Pansy16_copyDiễn biến mực nước tháng 8 năm 2015 tầng qp3

Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,67m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,04m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng hạ không đáng kể (10 công trình): Tây Ninh, Long An, Cà Mau, Bến Tre, Kiên Giang, TP.Cần Thơ, Sóc Trăng.

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng (28 công trình): Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu.

Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp (4 công trình): Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh.

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây