Wed07082020

Last update03:54:59 AM GMT

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Trung Bộ 4/2015

BTB_4_2015BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 4 NĂM 2015 VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồmtầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene(qp). Trên cơ sở kết quả quantrắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 4 và tháng 5 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết nhưsau:

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Đồng bằng Bắc Bộ 4/2015

BBB_4_2015BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 4 NĂM 2015 VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giáđể dự báo cho tháng 4 và tháng 5 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau: 

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Trung Bộ 3/2015

BTB_3_2015BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁOTÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤTTHÁNG 3 NĂM 2015 VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc  ở  hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ  tự  từ  trên xuống gồm tầng chứa nước lỗhổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở  kết quả  quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 3 và tháng 4 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tháng 3/2015

Duyen_hai_NTB_32015BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 3 NĂM 2015 VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ  hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có3  tầng  chứa  nước  lỗ  hổng  và  2  tầng  chứa  nước  khe  nứt  tại  các  tỉnh,  thành  phố  Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 03/2016 vùng Nam Trung Bộ

Trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầngchứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Hiệnnay, có 41 công trình quan trắc nước dưới đất. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyênnước dưới đất năm 2015 và 2016, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích,đánh giá để dự báo mực nước tháng 4 và tháng 5 năm 2016 cho tầng chứa nước chínhlà tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thểhiện chi tiết như sau:

I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

I.1. Tầng chứa nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với mực nước trung bình tháng 2 nhìn chung có xu thế hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 0,89m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn,tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN) và chỉ có một công trình có mực nước dâng với giá trị là0,13m tại Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng (QT3a-QD). Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 6,50m tại xã Phổ An,huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN). Mực nước trung bình tháng nông nhấtlà 0,98m tại TT Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT13a-QD)

namtrungbo-t3

Hình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 3 tầng qh

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải file tại đây


Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 03/2015 vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để Dự báo cho tháng 3 và tháng 4 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2: nhìn chung mực nước có xu thế hạ thấp, dâng cao và biến động không đáng kể so với trung bình tháng 1. Giá trị hạ thấp nhất là 0,46m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q10M1) và dâng cao nhất là 0,30m tại xã Hùng Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (Q.87).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,11m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 11,67m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp là (20 công trình): Vĩnh Phúc, TP. Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam và Nam Định.

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng cao là (21 công trình): Vĩnh Phúc, TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam và Thái Bình.

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng hạ không đáng kể là (9 công trình):  TP. Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình và Nam Định.

lat-t3_bbSơ đồ diễn biến mực nước tháng 2 tầng qh

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 03/2015 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 3 và tháng 4 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2: nhìn chung trên toàn vùng mực nước có cả hai xu hướng dâng cao và hạ thấp so với trung bình tháng 1, tuy nhiên xu thế hạ thấp chiếm ưu thế. Giá trị dâng cao nhất là 0,94m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk (LK76T) và giá trị hạ thấp nhất là 1,47m tại P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (C11am1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,76m tại xã Ia Chim, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK132T) và mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,95m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT).

Tỉnh có mực nước dâng hạ không đáng kể (3 công trình): Gia Lai.

Tỉnh có mực nước dâng cao (2 công trình): Đắk Lắk.

Các tỉnh có mực nước hạ thấp (28 công trình): Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

 lat_t3-2015_tnSơ đồ diễn biến mực nước tháng 2 tầng Q

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây