Sun07122020

Last update03:54:59 AM GMT

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TNN dưới đất vùng Tây Nguyên tháng 7/2015

TN_7-2015BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT  THÁNG 7 NĂM 2015 VÙNG TÂY NGUYÊN

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N). 

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 7 và tháng 8 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TNN dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tháng 7/2015

NTB_7-2015BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO  TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT  THÁNG 7 NĂM 2015 VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng.Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 7 và 8 cho tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh), tầng chứa nước Pleistocene (qp) và khe nứt Cambri - Orđovic (Є-O). Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TNN dưới đất vùng Đồng bằng Bắc Bộ tháng 7/2015

BB_7-2015BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 7 NĂM 2015 VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 7 và tháng 8 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau: 

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TNN dưới đất vùng Bắc Trung Bộ tháng 7/2015

BTB_7-2015BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 7 NĂM 2015 VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 7 và tháng 8 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 7 NĂM 2015 VÙNG NAM BỘ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 7 và 8. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6: nhìn chung mực nước có xu thế dâng, hạ và dâng hạ không đáng kể so với giá trị trung bình tháng 5. Giá trị hạ thấp nhất là 0,52m tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1) và giá trị dâng cao nhất là 0,98m tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q804020).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 11,41m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,20m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng hạ không đáng kể (13 công trình): Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, TP.Cần Thơ, Sóc Trăng.

Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp (6 công trình): Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Tháp.

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng (21 công trình): Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Bến Tre, Kiên Giang, Trà Vinh, An Giang, Bạc Liêu.

lat_t7-2015_nbSơ đồ diễn biến mực nước tháng 6 tầng qp3

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây

 

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 6 NĂM 2015 VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 6 và tháng 7 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5: nhìn chung mực nước có xu thế hạ thấp, dâng cao và biến động không đáng kể so với trung bình tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 0,30m tại TT Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội (Q.175) và dâng cao nhất là 1,14m tại tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q10M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,08m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 11,59m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp là (15 công trình): TP. Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình và Nam Định.

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng cao là (26 công trình): Vĩnh Phúc, TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình và Nam Định.

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng hạ không đáng kể là (15 công trình): TP. Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình và Nam Định.

lat_t6-2015_bbSơ đồ diễn biến mực nước tháng 5 tầng qh

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 6 NĂM 2015 VÙNG TÂY NGUYÊN

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 6 và tháng 7 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5: nhìn chung trên toàn vùng mực nước có cả hai xu hướng dâng cao và hạ thấp so với trung bình tháng 4. Giá trị dâng cao nhất là 3,31m tại TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK119T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,39m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk (LK76T).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,77m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T) và mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,69m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT).

Tỉnh có mực nước dâng hạ không đáng kể (7 công trình): Gia Lai.

Tỉnh có mực nước dâng cao (14 công trình): Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Các tỉnh có mực nước hạ thấp (12 công trình): Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

lat_t6-2015_tnSơ đồ diễn biến mực nước tháng 5 năm 2015 tầng Q

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây