Sun07122020

Last update03:54:59 AM GMT

Thông báo - Dự báo

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 03/2015 vùng Nam Bộ

There are no translations available.

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và tháng 1, 2 năm 2015 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 3 và 4. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2: nhìn chung mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể và hạ thấp so với giá trị trung bình tháng 1, tuy nhiên xu thế hạ thấp chiếm ưu thế. Giá trị dâng cao nhất là 0,09m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (Q219020M1) và hạ thấp nhất là 1,85m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,35m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,43m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

Công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể (4) tại các tỉnh, TP: TP.Hồ Chí Minh, Long An, Vĩnh Long.

Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp (37 công trình): Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang, TP.Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu.

Tỉnh có mực nước dâng (1 công trình): Bến Tre.

lat_t3-2015_nbSơ đồ diễn biến mực nước tháng 2 tầng qp3

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Nam Trung Bộ tháng 02/2015

There are no translations available.

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤTVÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ THÁNG 02 NĂM 2015 

Vùng  Duyên  hải  Nam  Trung  Bộ  hiện  có  41  công  trình  quan  trắc  3  tầng  chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và tháng 1 năm 2015 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước  tháng  2  và  3  năm  2015  cho  tầng  chứa  nước  chính  là  tầng  chứa  nước Holocene (qh),  tầng  chứa  nước  Pleistocene  (qp)  và  khe  nứt  Cambri  -  Orđovic  (Є-O).  Kết  quả được thể hiện chi tiết như sau: 

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Trung Bộ 02/2015

There are no translations available.

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BẮC TRUNG BỘ THÁNG 02 NĂM 2015 

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồmtầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene(qp). Trên cơ sở kết quả quantrắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 2 và tháng 3 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết nhưsau:

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nưới dưới đất tháng 02/2015 vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

There are no translations available.

 

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 2 và tháng 3 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

 Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2015: nhìn chung mực nước có xu thế hạ thấp và dâng cao so với trung bình tháng 12 năm 2014. Giá trị hạ thấp nhất là 0,55m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67) và dâng cao nhất là 0,88m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q10M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,15m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 11,33m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp là (23 công trình): Vĩnh Phúc, TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình và Nam Định.

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng cao là (7 công trình): Vĩnh Phúc, TP. Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam.

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng hạ không đáng kể là (11 công trình):  TP. Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình và Nam Định.

lat_T2-2015_BBSơ đồ diễn biến mực nước tháng 1 năm 2015 tầng qh

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây 

 

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 02/2015 vùng Tây Nguyên

There are no translations available.

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).
Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên
nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 2 và tháng 3 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
 Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2015: nhìn chung trên toàn vùng mự
c nước có cả hai xu hướng dâng cao và hạ thấp so với trung bình tháng 12 năm 2014, tuy nhiên xu thế hạ thấp chiếm ưu thế. Giá trị dâng cao nhất là 0,29m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (LK153T) và giá trị hạ thấp nhất là 1,97m tại
TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK119T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,58m tại xã Ea Kly, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk (LK51T) và mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,50m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT).

 

lat-qt1Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 1 năm 2015 tầng Q

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây 

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 02/2015 vùng Nam Bộ

There are no translations available.

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và tháng 1 năm 2015 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 2 và 3 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1: nhìn chung mực nước có xu thế dâng và hạ thấp so với giá trị trung bình tháng 12, tuy nhiên xu thế hạ thấp chiếm ưu thế. Giá trị dâng cao nhất là 0,17m tại xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102BM1) và hạ thấp nhất là 1,89m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020). Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,06m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,29m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F). Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng hạ không đáng kể (5 công trình): Tây Ninh, Cà Mau, Kiên Giang, TP.Cần Thơ, Sóc Trăng. Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp (34 công trình): Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu. Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng (2 công trình): Tây Ninh, Bến Tre.

lat_T2-2015_NBSơ đồ diễn biến mực nước tháng 1 tầng qp3

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây 

 

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 01 năm 2015 vùng Tây Nguyên

There are no translations available.

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁOTÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤTTHÁNG 01 NĂM 2015 VÙNG TÂY NGUYÊN

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến giàgồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổngphun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun tràoBazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa cácthành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2013 và 2014 diễnbiến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 1 và tháng2 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 01 năm 2015 vùng Nam Bộ

There are no translations available.

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁOTÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤTTHÁNG 01 NĂM 2015 VÙNG NAM BỘ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầngchứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3),tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứanước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2013năm 2014, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo chotháng 1 và 2 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau: