Fri09212018

Last update04:00:00 AM GMT

Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh - nước sạch nông thôn

Đây là kết quả được triển khai tại địa bàn 21 tỉnh, thành khu vực miền núi phía Bắc, Tây nguyên và Nam trung bộ từ năm 2016-2020 với tổng vốn đầu tư hơn 225 triệu USD.

Vấn đề an ninh nguồn nước tại Việt Nam

Theo các chuyên gia, Việt Nam đang đối mặt với những thách thức lớn về an ninh nguồn nước, đặc biệt trong bối cảnh chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu. Nguy cơ thiếu nước không còn là dự báo mà đã hiện hữu. Tuy nhiên, quản lý nguồn nước vẫn còn tình trạng chồng chéo.

Hồ đập tại Quảng Trị có nguy cơ mất an toàn

Quảng Trị có 48/131 hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp. Nếu không có giải pháp khẩn cấp gia cố, khắc phục, rất nhiều hồ chứa ở Quảng Trị sẽ rơi vào tình trạng mất an toàn trong mùa mưa lũ năm nay.

Ô nhiễm nặng mắt mặt tại các sông ngòi đô thị

Đây là vấn đề được Bộ TN&MT chỉ ra tại Báo cáo Môi trường đô thị năm 2016, cho dù đã có cải thiện ít nhiều song ô nhiễm nước mặt tại các sông, ngòi chảy qua đô thị vẫn đang là vấn đề nổi cộm tại hầu hết các tỉnh, thành phố lớn. Các thông số đặc trưng cho ô nhiễm hữu cơ (BOD5, COD), chất dinh dưỡng (Amoni) đều vượt Quy chuẩn Việt Nam 08-MT:2015/BTNMT.

Quy hoạch tài nguyên nước đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững tại tỉnh Bình Dương

Thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012, Bình Dương đã lập và triển khai Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Qua đó, đảm bảo nguồn tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

Tìm hiểu về nguồn nước ngọt - nước mặt

Nước ngọt là nguồn tài nguyên tái tạo, tuy vậy mà việc cung cấp nước ngọt và sạch trên thế giới đang từng bước giảm đi. Nhu cầu nước đã vượt cung ở một vài nơi trên thế giới, trong khi dân số thế giới vẫn đang tiếp tục tăng làm cho nhu cầu nước càng tăng.

Tìm hiểu về nguồn nước ngọt – nước ngầm

Nước ngầm chỉ là loại nước chảy trong mạch kín ở dưới đất do các kiến tạo địa chất tạo nên, có thể là các túi nước liên thông nhau hoặc là mạch nước chảy sát với tầng đá mẹ.