Sat01222022

Last update06:35:23 AM GMT

Họp với Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên bang Đức (BGR) bàn về việc triển khai các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Sáng ngày 30/11/2021, tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp với Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên bang Đức (BGR) bàn về việc triển khai các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Chủ trì cuộc họp là Trưởng ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế Thân Văn Đón, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên bang Đức (BGR), Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước.

Họp trực tuyến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đối tác Đức về dự án mở mới giai đoạn (2022 - 2025)

Chiều ngày 21/07/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Ban Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế và đại diện BGR đã tham dự cuộc họp trực tuyến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đối tác Đức về dự án mở mới giai đoạn (2022 - 2025). Chủ trì cuộc họp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng tham gia có các đơn vị liên quan.

Họp trực tuyến với Dự án BGR về đề xuất xây dựng nhiệm vụ 2022-2025

Chiều ngày 03/06/2021, tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp với Dự án BGR về đề xuất xây dựng nhiệm vụ 2022-2025. Chủ trì phiên họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc, cùng tham dự ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng giám đốc, văn phòng Dự án BGR và Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Họp Ban quản lý dự án BGR

Ngày 03/03/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp Ban Quản lý dự án BGR. Tham dự cuộc  họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; đại diện về phía Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên bang Đức (BGR) có ông Andreas Renck - Cố vấn trưởng Ban quản lý Dự án cùng các chuyên gia, cán bộ đến từ NAWAPI cũng như BGR.

 

Dự án IGPVN, Viện BGR (CHLB. Đức) tài trợ lắp đặt công trình cung cấp nước sinh hoạt miễn phí cho nhân dân tỉnh Cà Mau

Ngày 12/4/2020, Dự án "Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam" - IGPVN, Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên bang Đức (BGR) đã phối hợp với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia bàn giao công trình cung cấp nước sinh hoạt miễn phí cho nhân dân xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Họp bàn với Viện BGR về việc triển khai hội thảo sắp tới

img_6844Sáng ngày 05/9/2019, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp bàn với Viện BGR về việc triển khai hội thảo sắp tới dự kiến tổ chức tại Cần Thơ. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Ban KHCN&HTQT cùng Ban Quản lý Dự án ODA CHLB. Đức.

Họp kế hoạch triển khai cụm đề tài ViWaT 1, ViWaT 2,

LAT_26072019Chiều ngày 25/7/2019, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã có buổi làm việc với nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Bochum (Cộng hòa Liên bang Đức) về kế hoạch triển khai cụm đề tài ViWat 1, Viwat 2. Tham dự buổi họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám Đốc Trung tâm QH&ĐTTNN QG, ông Vũ Thanh Tâm - Trưởng Ban KHCN&HTQT cùng các cán bộ của Trung tâm. Về phía Trường Đại học Bochum được dẫn đầu bởi Giáo sư Harry Stolpe và các thành viên trong nhóm nghiên cứu. Cuộc trao đổi gồm 7 nội dung dựa trên cơ sở phía Đức thông báo những gì đã làm được cho đến thời điểm này và những khó khăn, vướng mắc có thể cần đến hỗ trợ từ NAWAPI.