Tue02182020

Last update05:55:26 AM GMT

Họp Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu tích hợp mô hình mã nguồn mở với dữ liệu mưa toàn cầu để dự báo nguồn nước mặt lưu vực sông liên tỉnh, liên quốc gia. Áp dụng thử nghiệm tại lưu vực sông Srêpôk”.

There are no translations available.

IMG_8133Ngày 05/01/2019, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra họp Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu tích hợp mô hình mã nguồn mở với dữ liệu mưa toàn cầu để dự báo nguồn nước mặt lưu vực sông liên tỉnh, liên quốc gia. Áp dụng thử nghiệm tại lưu vực sôngSrêpôk”. Tham dự buổi nghiệm thu có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Phó Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng còn có các chuyên gia, đại diện đến từ Viện Khoa học tài nguyên nước; Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; Cục Viễn thám quốc gia; Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; cùng lãnh đạo các phòng ban, đơn vị tham gia thực hiện đề tài.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

There are no translations available.

IMG_8101Ngày 27/12/2018, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành, đại diện các Vụ, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý tài nguyên nước, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Viện Khoa học tài nguyên nước, Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ viên chức của Trung tâm QH&ĐTTNNQG.

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn năm 2018 do Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước thực hiện

There are no translations available.

b157_1_2018Ngày 14/12/2018 tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn năm 2018 do Trunng tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước. Tham dự Hội đồng có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – phó chủ tịch Hội đồng; đại diện các ban chuyên môn của Trung tâm; ông Nguyễn Minh Lân – Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước cùng các chủ nhiệm đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

Họp triển khai Dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam” giai đoạn 2

There are no translations available.

b156_1_2018Ngày 13/12/2018, tại trụ sở của Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp Triển khai Dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam” – giai đoạn 2. Tham dự cuộc họp về phía Trung tâm QH&ĐTTNNQG có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm, ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện các ban Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, ban Kế hoạch tài chính; về phía Viện Khoa học Địa chất và tài nguyên liên bang Đức (BGR), có ông Andreas Renck - Trưởng đại diện IGPVN cùng các chuyên gia đến từ BGR.

Hội thảo “Hợp tác triển khai thực hiện đề tài VIWAT”

There are no translations available.

b154_1_2018Ngày 11/12/2018, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra Hội thảo “Hợp tác triển khai thực hiện đề tài VIWAT”. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm – Chủ trì Hội thảo; đại diện các ban chuyên môn, đơn vị thực hiện dự án ViWaT; đại diện tổ chức Hợp tác quốc tế (GIZ), đại diện Viện Khoa học địa chất và tìa nguyên thiên nhiên (BGR), đại diện một số trường đại học tại Đức.

Họp nghiệm thu cấp quản lý nhiệm vụ chuyên môn năm 2018 do Văn phòng Trung tâm thực hiện

There are no translations available.

b153_1_2018Ngày 10/12/2018 tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý nhiệm vụ chuyên môn năm 2018 do Văn phòng trung tâm thực hiện. Tham dự Hội đồng có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – phó chủ tịch Hội đồng; đại diện các ban chuyên môn của Trung tâm.

Hội thảo "Nghiên cứu tác động của các công trình ngầm đến tài nguyên nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ và đề xuất bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước tại TP Hà Nội"

There are no translations available.

IMG_7694Chiều ngày 08/12/2018, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra Hội thảo "Nghiên cứu tác động của các công trình ngầm đến tài nguyên nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ và đề xuất bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước tại TP Hà Nội". Tham dự Hội thảo có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm - Chủ trì Hội thảo; ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm; Các chuyên gia địa chất thủy văn: PGS.TS Nguyễn Văn Đản, PGS.TS Nguyễn Văn Hoàng, TS. Đặng Đình Phúc; đại diện lãnh đạo Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước cùng đại diện Ban chuyên môn của Trung tâm.

Hội thảo "Nghiên cứu tích hợp mô hình mã nguồn mở với dữ liệu mưa toàn cầu để dự báo nguồn nước mặt lưu vực sông liên tỉnh, liên quốc gia. Áp dụng thử nghiệm tại lưu vực sông Srêpok"

There are no translations available.

IMG_7633Sáng ngày 08/12/2018 tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra Hội thảo "Nghiên cứu tích hợp mô hình mã nguồn mở với dữ liệu mưa toàn cầu để dự báo nguồn nước mặt lưu vực sông liên tỉnh, liên quốc gia. Áp dụng thử nghiệm tại lưu vực sông Srêpok". Tham dự Hội thảo có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG - Chủ trì Hội thảo; ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; đại diện Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ TN&MT; đại diện Viện Khoa học Tài nguyên nước; đại diện Trường ĐH Xây dựng, ĐH Khoa học Tự nhiên cùng đại diện các Ban chuyên môn của Trung tâm