Tue03092021

Last update02:00:00 PM GMT

News

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020

There are no translations available.

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét tuyển viên chức số 08/HĐXT ngày 16 tháng 10 năm 2020;

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 cụ thể như sau:

anh_kq_td_1

(NAWAPI)

Hội thi Nét đẹp công sở Công đoàn Bộ Tài nguyên và môi trường năm 2020

There are no translations available.

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thi “Nét đẹp công sở 2020” nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020).

Bộ Tài nguyên và Môi trường sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

There are no translations available.

Chiều 15/10, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020.Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, cùng các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Lê Công Thành, Trần Quý Kiên chủ trì hội nghị.

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 năm 2020

There are no translations available.

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-HĐXT ngày 07 tháng 10 năm 2020 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức vòng 2;

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thông báo triệu tập thí sinh, cụ thể như sau:

Hoàn thành xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

There are no translations available.

thong-tu1-15539387812831837192356-crop-1553938792121571144577Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã rất tích cực tham gia xây dựng hệ thống các quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật ở lĩnh vực tài nguyên nước. Tháng 9 vừa qua, Trung tâm đã hoàn thành xây dựng Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.

Giải Bóng Đá Công Đoàn NaWapi Cup 2020

There are no translations available.

Từ ngày 30/09 đến ngày 02/10, tại Sân Bóng Thạch Bàn (Phường Thạch Bàn- Quận Long Biên-tp Hà Nội) đã diễn ra “Giải Bóng Đá Công Đoàn NaWapi Cup 2020”. Ngày Hội là một trong những hoạt động thiết thực, nhằm gắn kết giữa các đơn vị trong Trung tâm trên địa bàn thành phố Hà Nội..

Họp hội đồng thẩm định cấp cơ sở Nhiệm vụ Lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cả

There are no translations available.

Ngày 30/09/2020, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia họp Hội đồng thẩm định cấp cơ sở nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cả thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự buổi họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia, Phó Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng còn có các chuyên gia cùng lãnh đạo các phòng ban tham gia thực hiện đề tài.