Sun12162018

Last update08:35:46 AM GMT

News

Họp hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thực hiện dự án "Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải đồng bằng Bắc Bộ"

There are no translations available.

IMG_7618Ngày 7/12/2018, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thực hiện dự án "Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải đồng bằng Bắc Bộ" - các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Tham dự Hội đồng có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG - Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG - Phó Chủ tịch Hội đồng; các chuyên gia tài nguyên nước: PGS. TS Nguyễn Văn Đản - phản biện I, PGS. TS Phạm Quý Nhân - phản biện II; đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ TN&MT cùng đại diện đơn vị tham dự thực hiện dự án.

Họp xây dựng đề cương đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở đô thị lớn" - Giai đoạn 2

There are no translations available.

IMG_7607Ngày 27/11/2018, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp Xây dựng đề cương đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở đô thị lớn" - Giai đoạn 2. Tham dự cuộc họp có ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG - Chủ trì cuộc họp; đại diện Ban Điều tra tài nguyên nước; Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước; Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước; Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước cùng đại diện các Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Trung và Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Nam.

Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên môi trường năm 2018

There are no translations available.

IMG-4295Ngày 9/11, tại TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã diễn ra Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) năm 2018. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì, cùng với sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT, Bộ KH&ĐT, Bộ Xây dựng, Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, lãnh đạo Sở TN&MT các tỉnh, thành phố và các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trực thuộc Bộ TN&MT, Sở TN&MT. Về phía Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia có đại diện lãnh đạo và 01 chuyên viên CNTT cùng tham dự Hội nghị.

Họp nghiệm thu cấp quản lý kết quả thực hiện Đề án "Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.00 cho các tỉnh trên toàn quốc" năm 2018

There are no translations available.

IMG_6977Ngày 03/11/2018 tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp Nghiệm thu cấp quản lý kết quả thực hiện Đề án "Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc" năm 2018. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm - chủ trì Hội đồng nghiệm thu; ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm cùng đại diện các đơn vị thực hiện Đề án.

Rà soát nội dung và khối lượng Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận”.

There are no translations available.

IMG_6910Chiều ngày 01/11/2018, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp rà soát nội dung và khối lượng dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm , vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận”. Tham dự cuộc họp có ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cùng các trưởng, phó ban chuyên môn, chủ nhiệm và các cán bộ tham gia thực hiện dự án.

Rà soát sửa chữa sản phẩm Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" - Giai đoạn I

There are no translations available.

http://nawapi.gov.vn/images/stories/Tintrungtam/bao1.jpgSáng ngày 30/10/2018, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp rà soát sửa chữa sản phẩm Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" - Giai đoạn I. Tham dự cuộc họp có ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cùng các chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề án.

 

Thẩm định báo cáo kết quả thực hiện đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” Giai đoạn I

There are no translations available.

IMG_6824Ngày 29/10/2018, Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả thực hiện đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”  Giai đoạn I. Tham dự buổi thẩm định có  ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG - Chủ tịch Hội đồng; đại diện đến từ Vụ Khoa học Công nghệ, Viện Khoa học tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước. Tham dự Hội đồng, còn có các chuyên gia, đại diện đến từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất cùng các lãnh đạo của các đơn vị tham gia thực hiện đề án.