Tue03262019

Last update06:09:01 AM GMT

Hoạt động tuyên truyền Đảng - Đoàn thể

Tài liệu tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thực hiện công văn số 1643-CV/BTG-DVĐU ngày 10/12/2018 của Ban Tuyên giáo - Dân vận, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sao gửi tài liệu tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Đảng ủy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia sao gửi toàn văn Hướng dẫn về công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Chi tiết văn bản hướng dẫn tại:

http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=540&lang=vi

Đề nghị các cấp ủy trực thuộc căn cứ Hướng dẫn để chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà chúc mừng lao động nữ ngành TN&MT nhân ngày 20/10

Sáng 18/10, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thi cắm hoa chào mừng Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10. Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã dự lễ khai mạc và chung vui với cán bộ, lao động nữ ngành Tài nguyên và Môi trường.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018) gắn với kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2018). Chi tiết xem tại:

 http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=525&lang=vi

Đảng ủy Trung tâm tham gia học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 1462-KH/ĐU ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, chiều ngày 31 tháng 7 năm 2018, 149 đảng viên khu vực miền Bắc của Đảng ủy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tham gia lớp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Công văn số 1481-CV/BTG-DVĐU ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Ban Tuyên giáo - Dân vận, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=521&lang=vi

Đề cương Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV và Luật An ninh mạng

Ngày 12/7/2018, Ban Tuyên giáo - Dân vận, Đảng ủy Bộ TNMT đã ban hành Công văn số 1455-CV/BTG-DVĐU về việc gửi Đề cương Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV và Luật An ninh mạng. Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=520&lang=en

Đề cương tuyên truyền 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Chi tiết xem tài liệu đính kèm:

 http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=515&lang=vi

Thông báo Hội nghị Trung ương 7

(Chinhphu.vn) – Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7/5 đến ngày 12/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 7 khóa XII.