Wed07242019

Last update06:09:01 AM GMT

Hoạt động tuyên truyền Đảng - Đoàn thể

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)

There are no translations available.

Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 06/6/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=575&lang=en

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân Vận của Đảng

There are no translations available.

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân Vận của Đảng; 20 năm Ngày Dân vận của cả nước; 70 năm tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 10 năm phong trào thi đua "Dân vận khéo". Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=567&lang=en

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

There are no translations available.

Công văn số 6360-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 115 năm ngày sịnh đồng chí Hoàng Đình Giong. Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=566&lang=vi

Hướng dẫn số 94-HD/BTGTW về Tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

There are no translations available.

Hướng dẫn số 94-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=565&lang=vi

Kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019

There are no translations available.

Kế hoạch số 205-KH/BTCTW ngày 12/4/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019. Chi tiết Đề cương thông tin tuyên truyền: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=563&lang=vi

Giải Búa liềm vàng lần thứ IV-năm 2019 có nhiều điểm mới

There are no translations available.

Sáng 26/2, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức thông tin tới các cơ quan báo chí về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV-năm 2019 (Giải Búa liềm vàng).

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm "Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn"

There are no translations available.

1768
Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm "Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn": http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=562&lang=en
(VPTT)

Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)

There are no translations available.

1. Hướng dẫn số 86-HD/BTGTW ngày 13/3/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

2. Hướng dẫn số 88-HD/BTGTW ngày 27/3/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019).