Wed07082020

Last update03:54:59 AM GMT

Hoạt động tuyên truyền Đảng - Đoàn thể

TT kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (1860-1920) và Đồng khởi Bến Tre (17/1/1960-17/1/2020)

There are no translations available.

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (1860 - 1920) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi ( 17/1/1960 - 17/1/2020 )

TT hoạt động tham vấn cộng đồng bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2019

There are no translations available.

Tuyên truyền hoạt động tham vấn cộng đồng bình chọn sự kiện ngành TNMT 2019

Tuyên truyền hoạt động tham vấn cộng đồng bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2019

There are no translations available.

Tuyên truyền hoạt động tham vấn cộng đồng bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2019. http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=597&lang=vi

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đ/c Hoàng Văn Thụ

There are no translations available.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đ/c Hoàng Văn Thụ: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=587&lang=vi

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn

There are no translations available.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=584&lang=vi

Đề cương tuyên truyền kết quả công tác phòng chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ năm 2019

There are no translations available.

Đề cương tuyên truyền kết quả công tác phòng chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ năm 2019. Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=581&lang=en

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)

There are no translations available.

Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 06/6/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=575&lang=en

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân Vận của Đảng

There are no translations available.

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân Vận của Đảng; 20 năm Ngày Dân vận của cả nước; 70 năm tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 10 năm phong trào thi đua "Dân vận khéo". Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=567&lang=en