Thu04262018

Last update05:29:11 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 1 năm 2018 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 1 năm 2018 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 1 năm 2018 vùng Tây Nguyên

Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 1 năm 2018 vùng Tây Nguyên

Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 1 năm 2018 tại vùng Nam Bộ

Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 1 năm 2018 tại vùng Nam Bộ

Những điểm cần chú ý trong diễn biến tài nguyên nước mặt tháng 1 năm 2018

Những điểm cần chú ý  trong diễn biến tài nguyên nước mặt tháng 1 năm 2018

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 năm 2017 có xu thế dâng tại tỉnh Hà Tĩnh

- Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với trung bình tháng 9 với 6/6 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước dâng lớn nhất là 1,18mm tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (QT1-HT).

bai60_3b

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 10 tầng qh

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước và 5 năm trước có xu thế dâng. Mực nước dâng lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,75m và 0,66m tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (QT1-HT)

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 10 với 3/6 công trình có mực nước dâng và 2 công trinh có much nước dâng không đáng kể

- Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9 với 9/9 công trình. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,46m tại xã Phượng Điền, huyện Hương Khê (QT1a-HK). 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế hạ và so với 5 năm trước có xu thế dâng được thể hiện chi tiết trong bảng 10, 11 và hình 15, 16, 17. Mực nước hạ thấp nhất so với cùng kỳ năm trước là 2,84m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK)

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế dâng với 4/9 công trình có mực nước dâng, 2/9 công trình có mực nước biến động không đáng kể và có 3/9 công trình mực nước hạ

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 năm 2017 tại tỉnh Thanh Hóa có xu hướng hạ

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9 với 8/11 công trình có mực nước dâng, 3 công trình có mực nước dâng không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,53m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5-TH).

bai59_3b

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 10 tầng qh

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế dâng nhưng so với 5 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ 5 năm trước là 1,26m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 10 với 10/11 công trình, chỉ 1 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể

- Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9, với 11/13 công trình có mực nước dâng và duy nhất một công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,95m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2a-TH).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế dâng, so với 5 năm trước có xu thế ha. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,71m tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa (QT6a-TH) và 1,03m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4a-TH).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 10 với 13/13 công trình có mực nước hạ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 năm 2017 có xu thế dâng

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Kết quả quan trắc nước dưới đất tháng 10 năm 2017 được thể hiện như sau:

- Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng với 12/22 công trình có mực nước dâng, 6/22 công trình có mực nước hạ và 4/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,84m tại xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16-QD). Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,35m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

Trong tháng 10, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,81m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,08m tại xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16-QD).

bai58_3b

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10, với 19/21 công trình có mực nước dâng

- Tầng chứa nước Pleistocene (qp) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng hạ không rõ ràng, với 4/10 công trình có mực nước hạ, 4/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/10 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,67m tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13b-QD). Giá trị mưc nước dâng cao nhất là 0,45m tại xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (QT4b-QN).

Dự báo: Diễn biến mực nước tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10, với 7/10 công trình có mực nước dâng

Xu thế dâng chiếm ưu thế trong diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 năm 2017 tại vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2016 các tháng năm 2017 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 11 và 12 năm 2017. Kết quả được thể hiện như sau:

- Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 38/42 công trình mực nước dâng, 1/42 công trình mực nước hạ và 3/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,79m tại tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,12m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302BM1).

bai57_3bSơ đồ diễn biến mực nước tháng 10 năm 2017 tầng qp3 

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,13m tại phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,75m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng hạ và dâng so với mực nước thực đo tháng 10, có 17/42 công trình mực nước hạ, 16/42 công trình mực nước dâng và 9/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,00m đến 2,00m tập trung ở huyện Củ Chi, quận 12 - TP Hồ Chí Minh; huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh. Mực nước hạ từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở huyện Gò Dầu - tỉnh Tây Ninh

- Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 23/26 công trình mực nước dâng, 1 công trình mực nước hạ và 2/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,11m tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011340) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,06m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh (Q822030M1)

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 10, có 15/26 công trình mực nước dâng, 6/26 công trình mực nước hạ và 5/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,00m đến 2,00m tập trung ở huyện Tân Biên - Tây Ninh và huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh. Mực nước hạ từ 0,25m đến 0,50m ở huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

- Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng là chính, có 17/21 công trình mực nước dâng, 2/21 công trình mực nước hạ và 2/21 công trình mực nước hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,73m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,09m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 10, có 12/21 công trình mực nước dâng, 5/21 công trình mực nước hạ và 4/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,00m đến 1,50m tập trung ở quận 12 - TP Hồ chí Minh; huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh.

- Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 19/25 công trình mực nước dâng, 1/25 công trình mực nước hạ và 5/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,17m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q808040) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,07m tại TT Tân Mỹ, huyện Tân Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Q21104T).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 10, có 14/26 công trình mực nước dâng, 4/26 công trình mực nước hạ và 8/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở quận 12 - TP Hồ Chí Minh; huyện Bến Cát - Bình Dương

- Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng là chính, có 18/24 công trình mực nước dâng, 2/24 công trình mực nước hạ và 4/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,87m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q405050) và giá trị hạ thấp nhất là 0,31m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (Q214040M1)

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 10, có 10/24 công trình mực nước dâng, 4/24 công trình mực nước hạ và 10/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,50m tập trung ở huyện Tân Uyên - tỉnh Tây Ninh