Tue11212017

Last update02:00:00 PM GMT

Mực nước dưới đất tại vùng Nam Bộ có xu thế tiếp tục dâng trong tháng 9 năm 2017

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8/2017 so với giá trị trung bình tháng 7/2017 cho thấy mực nước có xu thế dâng ở tất cả các tầng chứa nước chính.

Mực nước tại các công trình khai thác nước trong vùng Nam Trung Bộ có xu thế tăng trong tháng 9 năm 2017

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 8 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng dâng và dâng hạ không đáng kể so với tháng 7.

Mực nước dưới đất trong tháng 8/2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ có xu thế dâng

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính.

Xu hướng dâng chiếm ưu thế trong diễn biến mực nước tháng 8 năm 2017 tại vùng Tây Nguyên.

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 năm 2018 tại vùng Nam Bộ có xu thế tăng

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6/2017 so với giá trị trung bình tháng 5/2016 cho thấy mực nước có xu thế dâng ở tất cả các tầng chứa nước chính.

Dự báo diễn biến mực nước tháng 8 năm 2017 tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 7 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng dâng cao so với tháng 6.

Mực nước dưới đất có xu thế dâng trong tháng 7 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính.

Một số điểm cần lưu ý trong diễn biến tài nguyên nước mặt vài vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.