Tue11212017

Last update02:00:00 PM GMT

Mực nước ngầm trong tháng 2 năm 2017 tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có xu thế hạ

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 1/2017 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp so với tháng 12/2016. So với cùng kỳ năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế dâng. Chí tiết diễn biến mực nước trong vùng như sau: