Wed11222017

Last update02:00:00 PM GMT

Dự báo mực nước dưới đất tháng 3 có xu thế hạ so với mực nước tháng 2 năm 2017 tại vùng Nam Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2/2017 so với giá trị trung bình tháng 12/2016 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính.

Mực nước dưới đất có xu thế hạ trong tháng 3 tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 2 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp so với tháng 1. So với cùng kỳ năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế dâng. Diễn biến mực nước tháng 2 tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ như sau:

Xu thế hạ thấp chiếm ưu thế trong dự báo mực nước dưới đất tháng 3 năm 2017 tại vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 3 và tháng 4 năm 2017. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 năm 2017 trong vùng như sau:

Một số điểm cần lưu ý về tài nguyên nước mặt tháng 3 năm 2017 tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Dự báo xu thế mực nước dưới đất tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ tháng 2 năm 2017

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 – 2017 so với tháng 12 -2016 có xu thế dâng nhưng không đáng kể trên toàn đồng bằng

Dự báo xu thế mực nước dưới đất tại vùng Tây Nguyên tháng 2 năm 2017

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1/2017 so với giá trị trung bình tháng 12/2016 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính. Mực nước sâu nhất ở tầng βN2-QI là 125,74m tại P.2-TP.Bảo Lộc-Lâm Đồng (C10o).

Dự báo xu thế mực nước dưới đất tại vùng Bắc Trung Bộ tháng 2 năm 2017

Theo bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất Vùng Bắc Trung Bộ tháng 1 năm 2017 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thì mực nước có biến động không đáng kể. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2017 tại vùng Bắc Trung Bộ như sau:

Mực nước ngầm tại vùng Đồng bằng Nam Bộ tháng 2 năm 2017 có xu thế hạ là chính

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1/2017 so với giá trị trung bình tháng 12/2016 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính ở các tầng chứa nước qp3, qp2-3, qp1, n22. Tầng chứa nước n21 có mực nước có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể.