Sun06072020

Last update04:36:03 AM GMT

Mực nước dưới đất tháng 6 năm 2017 có xu thế dâng tại vùng Tây Nguyên

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5/2017 so với giá trị trung bình tháng 4/2017 cho thấy mực nước có xu thế dâng là chính.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 năm 2017 tại vùng Nam Bộ có xu thế dâng

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5/2017 so với giá trị trung bình tháng 4/2016 cho thấy mực nước có xu thế dâng ở tầng chứa nước qp3, xu thế hạ ở tầng chứa nước qp2-3.

Xu thế hạ là chủ yếu của mực nước dưới đất, tuy nhiên có 1 số vùng có xu thế dâng trong diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 năm 2017 vùng Nam Trung Bộ

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 5 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp so với tháng 4. So với cùng kỳ năm trước và 3 năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế dâng.

Xu thế mực nước dưới đất tháng 6 năm 2017 tại vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Những điểm cần lưu ý về tài nguyên nước mặt tháng 5 năm 2017 tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Mực nước dưới đất có xu thế hạ trong tháng 5 năm 2017 tại vùng Nam Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4/2017 so với giá trị trung bình tháng 3/2016 cho thấy mực nước có xu thế hạ.

Xu thế mực nước tháng 5 năm 2017 tại vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Diễn biến nước dưới đất trong tháng 5 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ được có 2 tầng chứa nước chính kể từ trên mặt xuống gồm: Tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.