Sun03242019

Last update06:09:01 AM GMT

Mực nước dưới đất có xu thế dâng trong tháng 7 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính.

Một số điểm cần lưu ý trong diễn biến tài nguyên nước mặt tháng 6 năm 2017 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Mực nước dưới đất tháng 7/2017 tại vùng Nam Bộ có xu hướng dâng là chính

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Dự báo mực nước trong tháng 7, tháng 8 năm 2017 mực nước các công trình thuộc khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng có xu thế hạ; các công trình thuộc khu vực Quảng Ngãi có xu thế dâng (Vùng Nam Trung Bộ)

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 6 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp so với tháng 5.

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 năm 2017 tại vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Một số điểm cần lưu ý về diễn biến tài nguyên nước mặt tháng 7 năm 2017 tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Xu thế dâng chiếm ưu thế trong diễn biến mực nước tháng 7 năm 2017 tại vùng Tây Nguyên

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6/2017 so với giá trị trung bình tháng 5/2017 cho thấy mực nước có xu thế dâng là chính.

Xu thế dâng mực nước dưới đất nhưng không đáng kể trong tháng 6 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính.