Fri11242017

Last update02:00:00 PM GMT

Mực nước dưới đất tháng 10 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ có xu thế hạ trên toàn vùng

Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ được có 2 tầng chứa nước chính kể từ trên mặt xuống gồm: Tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.

Xu thế hạ chiếm ưu thế trong diễn biến mực nước tháng 10 năm 2017 tại vùng Tây Nguyên

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9/2017 so với giá trị trung bình tháng 8/2017 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính.

Xu thế dâng mực nước dưới đất trong tháng 10 năm 2017 tại vùng Nam Trung Bộ

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 9 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ so với tháng 8. So với cùng kỳ năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế hạ, so với cùng kỳ 3 năm trước, mực nước có xu thế dâng.

Mực nước dưới đất tại vùng Bắc Trung Bộ vào tháng 10 năm 2017 có xu thế dâng trên toàn vùng

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.

Mực nước dưới đất có xu thế dâng trong tháng 10 năm 2017 tại vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm:

Một số điểm cần lưu ý trong diễn biến tài nguyên nước mặt tháng 9 năm 2017 tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Mực nước dưới đất có xu thế dâng trong tháng 9 năm 2017 tại vùng Đồng bắc Bắc Bộ

Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ được có 2 tầng chứa nước chính kể từ trên mặt xuống gồm: Tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai. Diễn biến mực nước dưới đất như sau:

Xu thế dâng trong diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 năm 2017 tại vùng Tây Nguyên

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8/2017 so với giá trị trung bình tháng 7/2017 cho thấy mực nước có xu thế dâng là chính.