Thu10282021

Last update12:23:48 AM GMT

Dự báo mực nước dưới đất có xu thế hạ trong tháng 4 năm 2017 tại Vùng Tây Nguyên

There are no translations available.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3/2017 so với giá trị trung bình tháng 2/2017 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính.

Mực nước dưới đất tháng 4 năm 2017 tại Vùng Nam Bộ có xu thế hạ

There are no translations available.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3/2017 so với giá trị trung bình tháng 12/2016 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính.

Xu thế mực nước dưới đất tháng 4 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ

There are no translations available.

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính.

Dự báo mực nước dưới đất trong tháng 4 tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có xu thế hạ.

There are no translations available.

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 3 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp so với tháng 2. So với cùng kỳ năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế dâng. Diễn biến mực nước dưới đất tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong tháng 3 như sau:

Một số điểm cần lưu ý về tài nguyên nước mặt tháng 3 năm 2017 tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

There are no translations available.

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Mực nước dưới đất tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ tháng 3 có xu thế hạ thấp trên toàn vùng

There are no translations available.

Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ được có 2 tầng chứa nước chính kể từ trên mặt xuống gồm: Tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.

Một số điểm cần lưu ý về tài nguyên nước mặt tài vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tháng 2 năm 2017

There are no translations available.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Mực nước dưới đất có xu thế hạ thấp trong tháng 3 tại vùng Tây Nguyên

There are no translations available.

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 3 và tháng 4 năm 2017. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 năm 2017 tại vùng Tây Nguyên như sau: