Thu10282021

Last update12:23:48 AM GMT

Xu thế mực nước dưới đất tháng 6 năm 2017 tại vùng Bắc Trung Bộ

There are no translations available.

Vùng Bắc Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Những điểm cần lưu ý về tài nguyên nước mặt tháng 5 năm 2017 tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên

There are no translations available.

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Mực nước dưới đất có xu thế hạ trong tháng 5 năm 2017 tại vùng Nam Bộ

There are no translations available.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4/2017 so với giá trị trung bình tháng 3/2016 cho thấy mực nước có xu thế hạ.

Xu thế mực nước tháng 5 năm 2017 tại vùng Bắc Trung Bộ

There are no translations available.

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Diễn biến nước dưới đất trong tháng 5 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ

There are no translations available.

Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ được có 2 tầng chứa nước chính kể từ trên mặt xuống gồm: Tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.

Dự báo mực nước tháng 5 năm 2017 ở các tầng chứa nước chính có xu hướng dâng là chính tại vùng Tây Nguyên

There are no translations available.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4/2017 so với giá trị trung bình tháng 3/2017 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính.

Dự báo mực nước tháng 5 năm 2017 tại Vùng Nam trung Bộ có xu thế hạ

There are no translations available.

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 4 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp so với tháng 3.

Những điểm cần lưu ý về tài nguyên nước mặt tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Vùng Tây nguyên trong tháng 4 năm 2017

There are no translations available.

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.