Sun10202019

Last update09:44:00 AM GMT

Mực nước dưới đất tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ tháng 3 có xu thế hạ thấp trên toàn vùng

There are no translations available.

Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ được có 2 tầng chứa nước chính kể từ trên mặt xuống gồm: Tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.

Một số điểm cần lưu ý về tài nguyên nước mặt tài vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tháng 2 năm 2017

There are no translations available.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Mực nước dưới đất có xu thế hạ thấp trong tháng 3 tại vùng Tây Nguyên

There are no translations available.

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 3 và tháng 4 năm 2017. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 năm 2017 tại vùng Tây Nguyên như sau:

Dự báo mực nước dưới đất tháng 3 có xu thế hạ so với mực nước tháng 2 năm 2017 tại vùng Nam Bộ

There are no translations available.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2/2017 so với giá trị trung bình tháng 12/2016 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính.

Mực nước dưới đất có xu thế hạ trong tháng 3 tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ

There are no translations available.

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 2 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp so với tháng 1. So với cùng kỳ năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế dâng. Diễn biến mực nước tháng 2 tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ như sau:

Xu thế hạ thấp chiếm ưu thế trong dự báo mực nước dưới đất tháng 3 năm 2017 tại vùng Bắc Trung Bộ

There are no translations available.

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 3 và tháng 4 năm 2017. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 năm 2017 trong vùng như sau:

Dự báo xu thế mực nước dưới đất tại vùng Bắc Trung Bộ tháng 2 năm 2017

There are no translations available.

Theo bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất Vùng Bắc Trung Bộ tháng 1 năm 2017 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thì mực nước có biến động không đáng kể. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2017 tại vùng Bắc Trung Bộ như sau:

Một số điểm cần lưu ý về tài nguyên nước mặt tài vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tháng 1 năm 2017

There are no translations available.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ