Sat10162021

Last update01:17:27 AM GMT

Dự báo mực nước trong tháng 7, tháng 8 năm 2017 mực nước các công trình thuộc khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng có xu thế hạ; các công trình thuộc khu vực Quảng Ngãi có xu thế dâng (Vùng Nam Trung Bộ)

There are no translations available.

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 6 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp so với tháng 5.

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 năm 2017 tại vùng Bắc Trung Bộ

There are no translations available.

Vùng Bắc Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Một số điểm cần lưu ý về diễn biến tài nguyên nước mặt tháng 7 năm 2017 tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên

There are no translations available.

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Xu thế dâng chiếm ưu thế trong diễn biến mực nước tháng 7 năm 2017 tại vùng Tây Nguyên

There are no translations available.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6/2017 so với giá trị trung bình tháng 5/2017 cho thấy mực nước có xu thế dâng là chính.

Xu thế dâng mực nước dưới đất nhưng không đáng kể trong tháng 6 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ

There are no translations available.

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính.

Mực nước dưới đất tháng 6 năm 2017 có xu thế dâng tại vùng Tây Nguyên

There are no translations available.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5/2017 so với giá trị trung bình tháng 4/2017 cho thấy mực nước có xu thế dâng là chính.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 năm 2017 tại vùng Nam Bộ có xu thế dâng

There are no translations available.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5/2017 so với giá trị trung bình tháng 4/2016 cho thấy mực nước có xu thế dâng ở tầng chứa nước qp3, xu thế hạ ở tầng chứa nước qp2-3.

Xu thế hạ là chủ yếu của mực nước dưới đất, tuy nhiên có 1 số vùng có xu thế dâng trong diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 năm 2017 vùng Nam Trung Bộ

There are no translations available.

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 5 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp so với tháng 4. So với cùng kỳ năm trước và 3 năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế dâng.