Sun10202019

Last update09:44:00 AM GMT

Dự báo mực nước tháng 5 năm 2017 ở các tầng chứa nước chính có xu hướng dâng là chính tại vùng Tây Nguyên

There are no translations available.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4/2017 so với giá trị trung bình tháng 3/2017 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính.

Dự báo mực nước tháng 5 năm 2017 tại Vùng Nam trung Bộ có xu thế hạ

There are no translations available.

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 4 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp so với tháng 3.

Những điểm cần lưu ý về tài nguyên nước mặt tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Vùng Tây nguyên trong tháng 4 năm 2017

There are no translations available.

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Dự báo mực nước dưới đất có xu thế hạ trong tháng 4 năm 2017 tại Vùng Tây Nguyên

There are no translations available.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3/2017 so với giá trị trung bình tháng 2/2017 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính.

Mực nước dưới đất tháng 4 năm 2017 tại Vùng Nam Bộ có xu thế hạ

There are no translations available.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3/2017 so với giá trị trung bình tháng 12/2016 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính.

Xu thế mực nước dưới đất tháng 4 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ

There are no translations available.

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính.

Dự báo mực nước dưới đất trong tháng 4 tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có xu thế hạ.

There are no translations available.

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 3 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp so với tháng 2. So với cùng kỳ năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế dâng. Diễn biến mực nước dưới đất tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong tháng 3 như sau:

Một số điểm cần lưu ý về tài nguyên nước mặt tháng 3 năm 2017 tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

There are no translations available.

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.