Thu10282021

Last update12:23:48 AM GMT

Xu thế dâng chiếm ưu thế trong diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 năm 2017 tại vùng Nam Bộ

There are no translations available.

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2016 các tháng năm 2017 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 11 và 12 năm 2017. Kết quả được thể hiện như sau:

- Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 38/42 công trình mực nước dâng, 1/42 công trình mực nước hạ và 3/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,79m tại tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,12m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302BM1).

bai57_3bSơ đồ diễn biến mực nước tháng 10 năm 2017 tầng qp3 

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,13m tại phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,75m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng hạ và dâng so với mực nước thực đo tháng 10, có 17/42 công trình mực nước hạ, 16/42 công trình mực nước dâng và 9/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,00m đến 2,00m tập trung ở huyện Củ Chi, quận 12 - TP Hồ Chí Minh; huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh. Mực nước hạ từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở huyện Gò Dầu - tỉnh Tây Ninh

- Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 23/26 công trình mực nước dâng, 1 công trình mực nước hạ và 2/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,11m tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011340) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,06m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh (Q822030M1)

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 10, có 15/26 công trình mực nước dâng, 6/26 công trình mực nước hạ và 5/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,00m đến 2,00m tập trung ở huyện Tân Biên - Tây Ninh và huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh. Mực nước hạ từ 0,25m đến 0,50m ở huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

- Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng là chính, có 17/21 công trình mực nước dâng, 2/21 công trình mực nước hạ và 2/21 công trình mực nước hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,73m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,09m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 10, có 12/21 công trình mực nước dâng, 5/21 công trình mực nước hạ và 4/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,00m đến 1,50m tập trung ở quận 12 - TP Hồ chí Minh; huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh.

- Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 19/25 công trình mực nước dâng, 1/25 công trình mực nước hạ và 5/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,17m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q808040) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,07m tại TT Tân Mỹ, huyện Tân Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Q21104T).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 10, có 14/26 công trình mực nước dâng, 4/26 công trình mực nước hạ và 8/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở quận 12 - TP Hồ Chí Minh; huyện Bến Cát - Bình Dương

- Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng là chính, có 18/24 công trình mực nước dâng, 2/24 công trình mực nước hạ và 4/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,87m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q405050) và giá trị hạ thấp nhất là 0,31m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (Q214040M1)

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 10, có 10/24 công trình mực nước dâng, 4/24 công trình mực nước hạ và 10/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,50m tập trung ở huyện Tân Uyên - tỉnh Tây Ninh

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 năm 2017 tại vùng Tây Nguyên có xu hướng hạ

There are no translations available.

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N). Kết quả diễn biến mực nước tháng 10 như sau:

- Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9: mực nước có xu hướng dâng, có 17/32 công trình có mực nước dâng, 13/32 công trình có mực nước hạ và 2/32 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,67m tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (CR313) và giá trị hạ thấp nhất là 0,70m tại xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai (LK14T)

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,49m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,14m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T).

Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước lần lượt là 1,31m; 2,37m và 2,13m tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng; huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum và huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. So với thời kỳ khô hạn nghiêm trọng trong năm 2016, mực nước năm nay có xu hướng dâng, giá trị dâng cao nhất là 1,87m tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

bai56_3bSơ đồ diễn biến mực nước tháng 10 tầng Q

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 10. Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,5m tập trung ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Mực nước dâng cao từ 1,5m đến 2,0m tập trung ở huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum và huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

- Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9: mực nước có xu hướng dâng, có 12/27 công trình có mực nước dâng và 11/27 công trình có mực nước hạ và có 4/27 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,71m tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk (CB4-II) và giá trị hạ thấp nhất là 1,39m tại xã Ea Nam, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk (LK29T).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 20,77m xã Pơng Drang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk (LK71T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,47m tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK113T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 10. Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở huyện Đức Cơ và TP.Pleiku của tỉnh Gia Lai. Mực nước dâng cao từ 1,5m đến 2,0m tập trung ở huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk

- Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9: mực nước có xu hướng dâng, trong đó có 33/71 công trình có mực nước dâng, 28/71 công trình có mực nước hạ và 10/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,15m tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (LK41T) và giá trị hạ thấp nhất là 2,63m tại xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK09T).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 125,36m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,17m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK144T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 10. Mực nước hạ thấp từ 2,5m đến 3,0m tập trung ở huyện Bảo Lâm và TP.Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng. Mực nước dâng cao từ 1,5 đến 2,5m tập trung ở các huyện Chư Pah, Đắk Đoa, Chư Pưh của tỉnh Gia Lai và huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

- Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9: mực nước có xu hướng hạ, có 12/22 công trình có mực nước hạ, 4/22 công trình có mực nước dâng và 6/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 2,23m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK137T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,32m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 10. Mực nước dâng cao từ 0,5m đến 1,5m tập trung ở huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,5m tập trung ở các huyện Đắk Hà, huyện Đắk Tô và TP.Kon Tum của tỉnh Kon Tum

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ có xu thế hạ

There are no translations available.

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới.

- Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với trung bình tháng 9: Do thời gian này đang trong thời kỳ cuối mùa mưa, nên mực nước có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng trước. Mực nước có xu thế dâng và dâng hạ không đáng kể ở phần lớn đồng bằng với 16/41 công trình có mực nước dâng, 13/41 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể, tuy nhiên khu vực phía Bắc mực nước lại có xu thế hạ với 12/41 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 1,06m tại xã Hòa Phú huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội (Q.176) và mực nước hạ thấp nhất là 1,94m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,79m trên mặt đất tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội (Q.59a) và sâu nhất là 7,05m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

bai55_3bSơ đồ diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 tầng qh

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước có xu thế dâng và so 10 năm trước có xu thế hạ

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 10 trên toàn đồng bằng với 38/41 công trình mực nước hạ phân bố trên toàn đồng bằng; có 2/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và chỉ có 1/41 công trình mực nước xu thế hạ

- Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9: nhìn chung mực nước có xu thế dâng. Do thời gian này đang trong thời kỳ cuối mùa mưa nên tầng chứa nước có 36/64 công trình quan trắc có mực nước dâng, 9/64 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 19/64 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,82m tại xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội (Q.77a) và hạ thấp nhất là 2,32m tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.1aM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,43m tại phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 29,30m tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với cùng thời điểm 1 năm trước, nhưng hạ so với 5 năm trước và 10 năm trước

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 10 với 54/64 công trình mực nước hạ phân bố trên toàn đống bằng, 8/64 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và có 2/64 công trình mực nước hạ.

Mực nước dưới đất tháng 10 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ có xu thế hạ trên toàn vùng

There are no translations available.

Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ được có 2 tầng chứa nước chính kể từ trên mặt xuống gồm: Tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.

Xu thế hạ chiếm ưu thế trong diễn biến mực nước tháng 10 năm 2017 tại vùng Tây Nguyên

There are no translations available.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9/2017 so với giá trị trung bình tháng 8/2017 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính.

Xu thế dâng mực nước dưới đất trong tháng 10 năm 2017 tại vùng Nam Trung Bộ

There are no translations available.

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 9 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ so với tháng 8. So với cùng kỳ năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế hạ, so với cùng kỳ 3 năm trước, mực nước có xu thế dâng.

Mực nước dưới đất tại vùng Bắc Trung Bộ vào tháng 10 năm 2017 có xu thế dâng trên toàn vùng

There are no translations available.

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.

Mực nước dưới đất có xu thế dâng trong tháng 10 năm 2017 tại vùng Nam Bộ

There are no translations available.

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: