Fri11162018

Last update01:38:33 AM GMT

Thông tin đề tài KHCN

Hiển thị # 
#. Tiêu đề Lượt xem
21 Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKHCN cấp cơ sở “Nghiên cứu cơ sở khoa học Xây dựng danh mục các nguồn nước dưới đất trên các lưu vực sông ở Việt Nam. Áp dung cho lưu vực sông Hồng” 26527
22 Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn khoanh định hành lang bảo vệ miền cấp cho nước dưới đất từ nước sông. Áp dụng thí điểm tại khu vực Thượng Cát - Hà Nội” 22221
23 Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng nguyên lý dòng chảy phụ thuộc tỷ trọng của nước và mô hình SeaWat để đánh giá và dự báo quá trình nhiễm mặn các tầng chứa nước ven biển. Áp dụng thử nghiệm tại tỉnh Sóc Trăng” 27351
24 Đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước” 28707
25 Đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam. Áp dụng thử nghiệm tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn” 25695
26 Đánh giá hiện trạng khai thác và xâm nhập mặn các tầng chứa nước tỉnh Sóc Trăng 26702
27 Đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu xác định lượng cung cấp thấm từ các hồ chứa nước lớn cho các tầng chứa nước ở Đông Nam Bộ bằng phương pháp mô hình số. Áp dụng thử nghiệm cho hồ Dầu Tiếng” 23260
28 Nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước” 20994
29 Danh mục Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2015 22226
30 Kết hợp phương pháp viễn thám, địa vật lý và địa chất thủy văn để tìm kiếm nguồn nước 21688
31 Danh mục Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2015 23023
32 Đề tài: "Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước" 15403