Fri11242017

Last update02:00:00 PM GMT

Thông tin đề tài KHCN

Hiển thị # 
#. Tiêu đề Lượt xem
21 Hà Nội: Nước dưới đất có thể bị ô nghiễm khi thi công các công trình ngầm 956
22 Nghiên cứu về các yếu tố quyết định đến quá trình xâm nhập mặn nước dưới đất tại Đồng bằng sông Cửu Long 1158
23 Hội thảo:“Nghiên cứu ứng dụng mạng Nơron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) trong tính toán lựa chọn phương án bảo vệ tài nguyên nước mặt; thử nghiệm cho lưu vực sông Cầu” 11022
24 Danh mục Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2016 13111
25 Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKHCN cấp cơ sở “Nghiên cứu cơ sở khoa học Xây dựng danh mục các nguồn nước dưới đất trên các lưu vực sông ở Việt Nam. Áp dung cho lưu vực sông Hồng” 20174
26 Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn khoanh định hành lang bảo vệ miền cấp cho nước dưới đất từ nước sông. Áp dụng thí điểm tại khu vực Thượng Cát - Hà Nội” 16071
27 Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng nguyên lý dòng chảy phụ thuộc tỷ trọng của nước và mô hình SeaWat để đánh giá và dự báo quá trình nhiễm mặn các tầng chứa nước ven biển. Áp dụng thử nghiệm tại tỉnh Sóc Trăng” 20787
28 Đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước” 22488
29 Đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam. Áp dụng thử nghiệm tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn” 19289
30 Đánh giá hiện trạng khai thác và xâm nhập mặn các tầng chứa nước tỉnh Sóc Trăng 20136
31 Đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu xác định lượng cung cấp thấm từ các hồ chứa nước lớn cho các tầng chứa nước ở Đông Nam Bộ bằng phương pháp mô hình số. Áp dụng thử nghiệm cho hồ Dầu Tiếng” 17125
32 Nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước” 15061
33 Danh mục Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2015 16247
34 Kết hợp phương pháp viễn thám, địa vật lý và địa chất thủy văn để tìm kiếm nguồn nước 15685
35 Danh mục Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2015 17035
36 Đề tài: "Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước" 9713