Tue10172017

Last update02:00:00 PM GMT

Thông tin đề tài KHCN

Hiển thị # 
#. Tiêu đề Lượt xem
1 Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKHCN "Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam. Áp dụng thử nghiệm tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn" 856
2 Nghiên cứu nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu quan trắc quốc gia (QTQG) 2760
3 Trung tâm QH&ĐTTNNQG thực hiện 06 đề tài KHCN cấp cơ sở mở mới năm 2017 3566
4 Hội thảo chuyên đề “Các phương pháp xác định trữ lượng nước dưới đất” 4175
5 Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của đề tài "Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam. Áp dụng thử nghiệm tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn" 3603
6 Hội thảo:“Nghiên cứu ứng dụng mạng Nơron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) trong tính toán lựa chọn phương án bảo vệ tài nguyên nước mặt; thử nghiệm cho lưu vực sông Cầu” 10171
7 Danh mục Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2016 12306
8 Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKHCN cấp cơ sở “Nghiên cứu cơ sở khoa học Xây dựng danh mục các nguồn nước dưới đất trên các lưu vực sông ở Việt Nam. Áp dung cho lưu vực sông Hồng” 19315
9 Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn khoanh định hành lang bảo vệ miền cấp cho nước dưới đất từ nước sông. Áp dụng thí điểm tại khu vực Thượng Cát - Hà Nội” 15222
10 Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng nguyên lý dòng chảy phụ thuộc tỷ trọng của nước và mô hình SeaWat để đánh giá và dự báo quá trình nhiễm mặn các tầng chứa nước ven biển. Áp dụng thử nghiệm tại tỉnh Sóc Trăng” 19668
11 Đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước” 21504
12 Đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam. Áp dụng thử nghiệm tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn” 18333
13 Đánh giá hiện trạng khai thác và xâm nhập mặn các tầng chứa nước tỉnh Sóc Trăng 19260
14 Đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu xác định lượng cung cấp thấm từ các hồ chứa nước lớn cho các tầng chứa nước ở Đông Nam Bộ bằng phương pháp mô hình số. Áp dụng thử nghiệm cho hồ Dầu Tiếng” 16296
15 Nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước” 14249
16 Danh mục Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2015 15412
17 Kết hợp phương pháp viễn thám, địa vật lý và địa chất thủy văn để tìm kiếm nguồn nước 14871
18 Danh mục Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2015 16296
19 Đề tài: "Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước" 9020