Sat05252019

Last update06:09:01 AM GMT

Thông tin đề tài KHCN

Display # 
# Article Title Hits
1 Họp Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu tích hợp mô hình mã nguồn mở với dữ liệu mưa toàn cầu để dự báo nguồn nước mặt lưu vực sông liên tỉnh, liên quốc gia. Áp dụng thử nghiệm tại lưu vực sông Srêpôk”. 5142
2 Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt theo thời đoạn 10639
3 Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKHCN "Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam. Áp dụng thử nghiệm tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn" 12014
4 Giải quyết bài toán xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long. 11827
5 Hội thảo chuyên đề “Các phương pháp xác định trữ lượng nước dưới đất” 15883
6 THỬ NGHIỆM DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG SREPOK BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP MÔ HÌNH MÃ NGUỒN MỞ VỚI DỮ LIỆU MƯA TOÀN CẦU 10788
7 NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP MÔ HÌNH MÃ NGUỒN MỞ VỚI DỮ LIỆU MƯA TOÀN CẦU ĐỂ DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC MẶT CHO LƯU VỰC SÔNG 11753
8 Nghiên cứu đề xuất bộ công cụ mô hình toán dự báo tài nguyên nước mặt và nước dưới đất lưu vực sông ở Việt Nam 12061
9 Trung tâm QH&ĐTTNNQG thực hiện 06 đề tài KHCN cấp cơ sở mở mới năm 2017 15861
10 Hưng Yên: Tái sinh nước ngọt bằng công nghệ lưu trữ nước trong tầng chứa nước mặn 10971
11 Trữ lượng nước dưới đất trong đá vôi tại khu vực vùng núi cao Đông Bắc có thể lên tới hơn 3 trăm nghìn m3/ngày 11973
12 Cần phải xây dựng Quy trình đánh giá dự báo tài nguyên nước mặt 10814
13 Sớm ban hành nội dung thể hiện và market bộ bản đồ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông 11685
14 Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của đề tài "Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam. Áp dụng thử nghiệm tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn" 14674
15 Bổ sung nhân tạo cho các tầng chứa nước - Giải pháp cho tương lai 12365
16 Sẽ sớm có bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước khi xây dựng các công trình ngầm 12301
17 Nghiên cứu xác định các yếu tố, thời đoạn, nội dung dự báo tài nguyên nước mặt phục vụ xây dựng quy trình dự báo 11770
18 Hà Nội: Nước dưới đất có thể bị ô nghiễm khi thi công các công trình ngầm 11803
19 Nghiên cứu về các yếu tố quyết định đến quá trình xâm nhập mặn nước dưới đất tại Đồng bằng sông Cửu Long 12452
20 Hội thảo:“Nghiên cứu ứng dụng mạng Nơron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) trong tính toán lựa chọn phương án bảo vệ tài nguyên nước mặt; thử nghiệm cho lưu vực sông Cầu” 21474