Thu02222018

Last update05:26:18 AM GMT

Lưu vực sông Hồng – Sông Thái Bình: Các vấn đề về tài nguyên nước cần phải giải quyết.

Lưu vực sông (LVS) Hồng - Thái Bình nằm trên lãnh thổ 3 nước Trung Quốc,Việt Nam và Lào. Theo các tài liệu công bố trước đây, tổng diện tích tự nhiên của toàn LVS Hồng - Thái Bình khoảng 169.000 km2, trong đó phần lưu vực nằm ở Trung quốc là 81.200 km2 chiếm 48%, phần lưu vực nằm ở Lào là 1.100 km2 chiếm 0,7%; phần lưu vực nằm ở Việt Nam là 86.700 km2 chiếm 51,3%. Tuy nhiên, theo Danh mục sông liên tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ thì diện tích LVS Hồng – Thái Bình thuộc Việt Nam là 88.680 km2.

Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước và ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn đến khai thác, sử dụng nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây nguyên

Dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước và ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn đến khai thác, sử dụng nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây nguyên” là một dự án thành phần thuộc dự án “Điều tra đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực nam trung bộ và tây nguyên”. Với mục tiêu tổng quát là điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước và ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn đến khai thác, sử dụng nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, làm cơ sở cho công tác cảnh báo, dự báo, phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như tăng cường quản lý khai thác và bảo vệ tài nguyên nước được hợp lý và hiệu quả. Dự án có các mục tiêu cụ thể sau:

Các giải pháp hiệu quả nhằm ứng phó với xâm nhập mặn ở ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Xâm nhập mặn ở ĐBSCL trong những năm qua diễn biến hết sức phức tạp, gây thiệt hại rất lớn cho các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhằm ứng phó hiệu quả với vấn đề trên, một số giải pháp đã được đưa ra bao gồm:

Nước và biến đổi khí hậu: Thử thách cho quản lý tài nguyên nước tổng hợp ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Thời tiết ở Việt Nam những năm gần đây ngày càng bất thường. Hạn hán, ngập lụt, sạt lở, giông tố, bão lũ có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp của nước ta. Đặc biệt, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu (BĐKH) do có bờ biển dài. Nam Trung Bộ và Tây Nguyên của Việt Nam cũng không nằm ngoài sự ảnh hướng này, theo đánh giá của các chuyên gia thì việc biến đổi khí hậu đến Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ nặng nề hơn vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Giải pháp cung cấp nước trong nông nghiệp thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu

Nông nghiệp thông minh có thể hiểu là nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (cơ giới hóa, tự động hóa…); công nghệ sản xuất, bảo quản sản phẩm an toàn (hữu cơ, theo GAP…); công nghệ quản lý, nhận diện sản phẩm theo chuỗi giá trị… gắn với hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Giải pháp khai thác sử dụng hợp lí, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước lưu vực sông Srêpôk bền vững

Srêpôk là hệ thống sông lớn của Tây Nguyên, bắt nguồn từ các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng chảy sang Campuchia rồi đổ vào sông Mê Kông, phần lưu vực sông thuộc lãnh thổ Việt Nam là phần thượng nguồn. Vì vậy, đây là hệ thống sông liên tỉnh, liên quốc gia có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng, bảo vệ MT và đối ngoại không chỉ với Tây Nguyên mà cho cả nước. Trong thực tế, TNN sông Srêpôk còn chi phối đến đặc điểm hoạt động sản xuất và đời sống xã hội của LV rộng lớn này, đặc biệt là đối với nông nghiệp.